Løft strategien med bruk av display øverst i trakten

4

Publisert 14 oktober 2020, 07:10 av Einar Selbyg

Lær de mest effektive metodene for å nå kunder øverst i kjøpstrakten og bygg bevissthet rundt din merkevare, produkt eller tjeneste.

En markedsførers suksess måles ofte i hvor mye avkastning han eller hun klarer å generere per annonsekrone. Da er det fristende å fokusere på nedre trakt for å generere flest mulig konverteringer. 

 

Dette har vist seg å være en svært kortsiktig taktikk. Å jobbe med annonsering øverst i trakten er helt essensielt for bærekraftig vekst og for å unngå stagnering. Du kan, tross alt, ikke få flere kunder dersom de ikke er klare over at du finnes. 

 

Annonsering i øvre del av kjøpstrakten handler om å sende ut budskap som når brukere før de er bevisste på din merkevare, produkt eller tjeneste. Eksempler på format her er video, display og sponset innhold. 

 

Når dette gjøres riktig med målrettet annonsering gir det deg eksponering foran den ideelle kunden før de har begynt å se på konkurrerende virksomheter, og du blir lettere et naturlig førstevalg.

 

Markedsføring i toppen av trakten bør ideelt sett være en kombinasjon av rekkevidde og kvalitet. En ideell eksponering vil posisjonere din merkevare foran størst mulige andel av din målgruppe.

 

La oss utforske et knippe gode tilnærminger når det kommer til å annonsere i toppen av kjøpstrakten, der du bygger merkevarebevissthet hos din drømmekunde.

 

Display-annonsering

Display-annonsering, også gjerne kalt bannerannonsering, kan publiseres over ulike plattformer, som Google Display Network (GDN), Schibsted og utallige andre annonseplattformer. I følge Google når deres annonseplattform alene 92 prosent av alle internett-brukere fordelt på to millioner nettsider! 

La oss ta et eksempel på hvordan en bannerannonse kan fungere:
En dagligvarekjede lager en annonse for å minne folk i målgruppen om å kjøpe kjøttdeig til fredagstacoen. Denne annonsen vil trolig aldri bli tilregnet direkte konverteringsverdi. 

Annonsens hensikt i denne sammenhengen er å skape økt bevissthet om et tilbud kunden på et tidspunkt vil vurdere.

For å få maksimalt utbytte av display-annonsering må du benytte deg av de ulike mulighetene for å nå ut til brukere med felles demografi og interesser i kombinasjon med din målgruppeprofil.

I display-annonsering bruker vi i Viva ofte en mer avansert og sofistikert taktikk i annonseringen. Likevel, dersom ditt mål er å nå så mange mennesker som mulig er det ikke sikkert det er hensiktsmessig å legge til for mange målnivåer i dine displayannonse-grupper, ettersom du da risikerer å redusere din potensielle rekkevidde.

Du bør, derimot, sette opp mange separate annonsegrupper slik at du har mulighet til å modifisere budgivningen i hver enkelt gruppe uten å begrense generell rekkevidde.

Her er noen grunnleggende kombinasjoner for å komme igang med display-annonsering:

 

Målgrupper med interesser

Rekkeviddemålretting er sammenlignbart med interessemålretting og matcher dine annonser mot brukere som besøker sider med tilsvarende innhold.

 

Målgrupper basert på søk og besøk

En effektiv målgruppe for å få rekkevidde på display er å definere målgruppen basert på hva de søker på. F.eks. de som søker på dine viktigste søkeord, varemerker men også dine konkurrenters navn. Denne målgruppen kan også tilføres URLer til dine konkurrenter.

 

Målgrupper basert på livssituasjon

Når man flytter, får barn og ser dem vokse opp endres behovene. Det å nå kunden med rett budskap til rett tid kontrollerer hvem du når. Dette er den mest direkte måten å nå personer som du anser som relevant for din målgruppe.

 

 

Hvordan måler du resultatet av display-annonsering?

Bannerannonsering gir som sagt ikke nødvendigvis direkte konverteringer og må derfor vurderes ut fra andre parametre enn annonser i bunnen av kjøpstrakten. Her er aspektene du bør se på når du skal vurdere hvor vellykket en display-kampanje har vært:

 

Merkevarebevissthet

All økning i søk som resultat av en display-kampanje bør overvåkes i Google Analytics for å se sammenhengen mellom søk og annonseringsperiode.

  • Bruk målinger som for eksempel nye besøkende for å bedømme hvor vellykket dine kampanjer er på å øke merkevarebevissthet og generell trafikk inn til siden.
  • Visninger kan brukes som målenhet for hvor mange ganger dine annonser har blitt vist på angitte sider.
  • Rekkevidde- og frekvensangivelser vil vise hvor mange personer som har blitt eksponert for dine annonser og hvor mange ganger de samme personene så dem over en gitt tidsperiode.»

 

Engasjement

Dette er mengden interaksjoner med bannerannonsene dine og kan måles på følgende måte:

  • Engasjement skjer hver gang en bruker klikker på annonsene dine.
  • Klikk inn til din landingssider på din nettside.

 

Direkte Respons

Antall ganger ønskede konverteringsmål har blitt gjennomført, for eksempel:

  • View through: Sporer hvordan display har bidratt når en bruker har sett en annonse og senere konvertert via en annen kanal.
  • Assistert konverteringsverdi: Sporer hvordan display har bidratt til generell konvertering (personer som har klikket seg inn på din side og sender konvertert gjennom en annen kanal).

 

Etter du har gjennomført en aktivitet knyttet til bannerannonsering, se til at du sjekker både Google Analythics og Google Search Console for å spore økninger i:

 

  • Direkte eller organisk trafikk
  • Organiske merkevarerelaterte søk

 

Konklusjon

Å dokumentere suksess med markedsføring øverst i trakten er en velkjent utfordring i vår bransje.

 

Det er lettest å måle salg i nettbutikken. “Siste klikk” gir ofte markedsførere sterke insentiver for å henvende seg mot brukere som allerede kjenner den aktuelle merkevaren, produktet eller tjenesten.

 

Annonsering i toppen av trakten blir ofte tildelt en lavere andel av budsjettet fordi denne typen annonsering lett undervurderes. Display får sjelden tildelt verdien den fortjener da de sjeldent er direkte salgsutløsende.

 

Etterhvert som bransjen modnes, bør markedsførere få større frihet til å flytte budsjetter over hele trakten. Her er det viktig å være bevisst på at hver bruker er ulik, og dermed også veien til endelig konvertering. 

 

Bruk en kombinasjon av annonseringstaktikk for øvre del av trakten, som forklart i denne artikkelen, for å stadig generere flere kunder din vei. Til syvende og sist er det dette som vil legge grunnlag for bærekraftig vekst.

 

Mer Viva i innboksen din!