Det digitale lederskapet – del 1

2

Publisert 07 desember 2018, 09:12 av Arash Gilan

Hvordan endres lederskapet etter som digitaliseringen vinner vei? Dette skal vi se nærmere på ved å gi dere et utdrag fra boken «Get Digital», skrevet av Viva Medias administrerende direktør Arash Gilan sammen med Jonas Hammarberg. Selv om boken har to år på nakken, byr den fremdeles på mange verdifulle innsikter. Den andre delen av kapittelet om det digitale lederskapet publiseres også i løpet av kort tid. Vel bekomme!

«A leader is one who knows the way,

goes the way, and shows the way.»

– John Maxwell

En av de vanligste feilene er å tolke den digitale transformasjonen ene og alene som et behov for å tilføre digital teknologi til den nåværende virksomheten. Dette kan vise seg å bli en dyrekjøpt feil. Det gjelder å utfordre og utvikle virksomheten i de følgende perspektivene – interne prosesser og systemer, kundeforhold og samspill, forretningsmodell og kultur.

Vi mener virkelig å utfordre alt, men da alt fra et digitalt perspektiv. Alt som kan digitaliseres, vil bli digitalisert, og vi må innse at hvis vi ikke gjør det selv, vil noen andre gjøre det. Derfor må vi sette spørsmålstegn ved gamle kjepphester, samtidig som vi identifiserer faktorer der folk virkelig kan gjøre en forskjell. Måtene vi jobber på vil bli utfordret, og dermed må vi gjøre alt vi kan for å digitalisere prosesser, samspill med kunder og finne nye, spennende forretningsmodeller som tilfører nye verdier.

I løpet av 2017 vil 70 % av de fremgangsrike, digitale forretningsmodellene bygge på bevisst ustabile prosesser med den hensikt å følge kundenes behov. Gartner beskriver i sin prediksjon 42 for 2017 om bevisst ustabile prosesser, som skal tolkes som foranderlige, smidige prosesser som i sin oppbygging er utformet for å kunne omformes i takt med en skiftende omverden. For å oppnå dette kreves det folk som både liker og behersker endring.

Darwins evolusjonsteori, som iblant feilaktig omtales som «den sterkeste overlever», var egentlig «the survival of the fittest» – den mest tilpasningsdyktige overlever. Og her og nå vil utelukkelsen bli merkbar. Selv om mange vil gjennomføre den digitale transformasjonen for ikke å bli akterutseilt, finnes det samtidig store verdier å hente. Som tidligere beskrevet, har de digitale mesterne, de som har både digital spisskompetanse og ledelse på plass, en betydelig høyere lønnsomhet enn andre. Og den høyere lønnsomheten kommer fra en kombinasjon av mer effektiv drift, lavere kostnader og økt virksomhet. Da Altimeter Group43 spurte beslutningstakere om hvilke verdier de først og fremst forbandt med transformasjon, fikk de følgende til svar:

 

  • Økt engasjement (75 %)
  • Økt kundetilfredshet og lojalitet (63 %)
  • Økt tilstrømming av kunder (53 %)
  • Økt leads-generering (49 %)
  • Mer effektiv konvertering av kunder (46 %)

 

Digitalt lederskap handler om hvordan vi får saker til å skje, hvordan vi leder den digitale transformasjonen, hvordan vi former en ny type organisasjon, en type lederskap og en oppgradert kultur. Hvordan vi tilfører det det digitale perspektivet og digitaliserer alt som skal digitaliseres for å sikre våre konkurranseevner fremover. Det lyder enkelt, men er nok en mangefasettert og tøff oppgave for de fleste. Det holder ganske enkelt ikke med å legge et offensivt IT-budsjett og kjøpe sin vei mot en ny posisjon. Det er en rekke faktorer som gjør den digitale ledelsen mer utfordrende.

Disse faktorene skal vi se nærmere på i del to som publiseres neste uke.

Mer Viva i innboksen din!