Effekten av nyhetsmedier i mediemiksen

2

Publisert 25 oktober 2019, 10:10 av Josefine Bergman

Det snakkes ofte om hva markedsføringen gir i faktiske inntekter til bedrifter, noe man selvfølgelig bør spørre seg. Men for enkelte kanaler er det ikke like enkelt å påvise nøyaktig hvilke inntekter de har generert. Her har den merkevarebyggende markedsføringen en utfordring, da verdiene som oftest består av hvor mange visninger eller klikk en bannerannonse for eksempel har fått. Dette er det vanskelig å oversette i rene inntektstall. Søkemarkedsføringen har en enklere jobb, og de kan oftest påvise hvilke direkte inntekter annonseringen har gitt.

Nettopp av denne grunn har Group M, i samarbeid med de største forlagene Schibsted, Bonnier og Mediekompaniet, foretatt en undersøkelse for å påvise effekten av å annonsere digitalt og i trykk i nyhetsmedier. Blant annet viser rapporten at annonsører som faktisk investerer i nyhetsmedier i gjennomsnitt har 70 % høyere ROI for søkeordannonsering og 30 % høyere ROI for online video-annonsering. Sosial får også en oppsving på 32 % ROI etter investeringer i nyhetsmedier. 

Så hvilke konklusjoner kan man trekke av dette?
Du må begynne å tenke mer på helheten i markedsføringen. Målgruppen befinner seg i ulike faser av kjøpsprosessen, og når de blir eksponert for kommunikasjonen din i ulike kanaler, må budskapet være variert og føre kunden fremover i kjøpsreisen. Rent konverterende kommunikasjon eller også merkevarebevissthet. Der er tradisjonell og digital presse ypperlig å bruke for å fremheve ulike budskap og drive trafikk til merkevarens egne kanaler. Når du siden evaluerer tallene etter en kampanje, må du løfte blikket og ikke bare se på de enkelte kanalene hver for seg. Ta en sånn enkel sammenligning som at du kobler på en nyhetsmedieinvestering og se hvordan resultatet ble i Google Analytics. Ble besøkstallene kanskje annerledes sammenlignet med en kampanje uten nyhetsmedier som kanal.  

Se på helheten av kampanjens resultat, se ikke på hva de ulike kanalene har generert hver for seg, men regn sammen alle kilder og se hva utfallet ble. Se på det som en A/B-test. Hvordan ble resultatet med eller uten nyhetsmedier?

Det blir naturligvis mye enklere å motivere annonseplasseringer i form av for eksempel bannerannonsering i dagsaviser som en bro mellom de ulike kanalene dine, fra søk til sosial. Uten den mister du inntektsmuligheter. Dette er altså en oppfordring til alle mediekjøpere: Ikke glem å investere i bannerannonsering i nyhetsmedier. Så kan man naturligvis ikke romme alt i et vanlig banner, men om man har et mer komplisert produkt som må forklares på en annen måte, kan man enten ta i bruk native annonsering eller online video-annonsering. 

Det betyr selvsagt ikke at du må ha oversikt over alle de ulike formatene, men det du må gjøre, er å løfte blikket og ikke bare konsentrere deg om de kanalene som gir direkte konverteringer. Med en god mediemiks og en helhetstankegang har dere som bedrift kommet et godt stykke på veien for å oppnå en virkelig vellykket markedsføring.

Mer Viva i innboksen din!