Employer Branding

3

Publisert 01 november 2019, 08:11 av Josefine Bergman

Å markedsføre merkevarens produkter er en selvfølge, men det er like viktig å markedsføre bedriften som arbeidsplass. Her gjør HR, markedsførings- og kommunikasjonsavdelingen best i å samarbeide og skape en kommunikasjon som gjør at organisasjonen blir oppfattet som en attraktiv arbeidsgiver.

For å tiltrekke seg nye talenter og få de ansatte til å bli værende lenge i organisasjonen, trenger folk å oppleve et dypere formål. Å kjenne en viss tilhørighet til den store gruppen som organisasjonen eller bedriften er, er av største betydning. Der er fellesskap, trygghet, glede, frihet, lyst, stolthet og nytte viktige følelser som får de ansatte til å føle seg motiverte. Men husk å være oppriktig i budskapet. Om ikke kommunikasjonen din avspeiler den faktiske virkeligheten på arbeidsplassen, vil den rekrutterte personen før eller siden skifte arbeidsplass likevel. 

 

Se og lær

Google er rangert som beste arbeidsgiver av svenske studenter, etterfulgt av Spotify og IKEA (The most attractive employers of 2019, Universum). Vi bør tenke over hva det er de kommuniserer og gjør som vi kan implementere i vår egen organisasjon. 84 % av verdens mest attraktive arbeidsgivere (Employer branding now 2018, Universum) har aktivt valgt å prioritere employer branding i budsjettet, noe som sier noe om at det kan være verdt å legge litt ekstra engasjement akkurat der.

Opprett en employer branding-strategi som omfatter alle de ferdighetene dere er på utkikk etter. Den trenger ikke være superavansert, men stak ut en kurs fremover som kommunikasjonen kan følge for å tiltrekke seg kompetanse. Det er ikke bare rollens karakter som tiltrekker ulike generasjoner til en arbeidsplass, men også bedriftens kultur og struktur er viktig. Så skap en organisasjon der folk trives, og formidle bedriftens verdier og visjon. Husk at de personene dere rekrutterer i dag, vil bli den bedriften dere er i morgen. 

 

Hvordan og hvor kommuniserer man Employer Branding

I stillingsannonser er det viktig at teksten formulerer stillingsbeskrivelsen og tydelige preferanser for hvilke kompetanser man søker til rollen. Men også at man inspirerer folk fra en kanskje allerede forholdsvis god ansettelse til akkurat din organisasjon. Her kan man i særdeleshet jobbe med bedriftens tonalitet og ord for å få folk til å søke. Er budskapet for eksempel at bedriften har et inspirerende formål og en tydelig plan fremover, kan det formidles i setningen: «Vi ønsker å engasjere verden, og vi gjør det én bedrift av gangen.» Eller at det finnes et strukturelt medarbeideransvar: «I organisasjonen vår har vi ingen sjefer, men hver nye ansatt blir medansvarlig i vår felles reise fremover…» Dette for å vekke følelser som maner til den forbedring som en ny jobb kan føre med seg. Selg bedriften med tekst!

Egne kanaler som sosiale medier og nettsted er en god måte å meddele bedriftens verdier for verden og hvordan de kommer til uttrykk i hverdagen. Dersom bedriftens visjon er en mer bærekraftig fremtid, er det noe som må gjennomsyre hele organisasjonen og komme til uttrykk i hvordan de ansatte kommer seg fra A til B. Dette kan kommuniseres via en Instagram-post med akkurat reisemåten og den ansatte i fokus. Contentplanen bør bestå av innhold både knyttet til virksomhetens tilbud, som gir inntekt i kombinasjon med slikt som tiltrekker seg ny kompetanse. Employer branding bør ha fokus på folkene bak rollene i bedriften. 

Messer og foredrag kan være en måte å kombinere markedsføring og employer branding. Der får man muligheten til å snakke om både organisasjonen og folkene i den, samt bedriftens profesjonelle tilbud i en ny sammenheng. Folk på messer er ofte åpne for ny kunnskap og innsikt.

PR er en troverdig kanal å nå ut i en positiv sammenheng. Finnes det en nyhetsverdi som er relevant for publisitetens øvrige innhold, fremhever de gjerne temaet. Så dersom bedriftens medarbeidere har presentert noe bra, skriv en pressemelding og send den ut til den pressen dere ønsker å bli sett i. 

Folkene i organisasjonen er perfekte ambassadører for å spre oppmerksomhet om merkevaren. Oppmuntre til at de deler og liker det innholdet bedriften publiserer. Dette bidrar til en personifisering av hvordan organisasjonen faktisk ser ut, og viser at de er stolte over å være en del av den. Det er ikke den fine dekoren eller de innstendige ordene som skrives på nettsiden, som er bedriften, det er folkene i organisasjonen. Så fremhev de stjernene som hver dag gjør bedriftens eksistens mulig i de ulike sammenhengene, for å motivere dem til nye prestasjoner. Da bygger du et solid fundament til å lykkes med din employer branding.

Mer Viva i innboksen din!