Følelsesøkonomien

2

Publisert 24 april 2020, 12:04 av Josefine Bergman

I en digital verden der blir stadig lettere å sammenligne pris og kvalitet, er det merkevarens identitet som blir det punktet som gjør bedriftens virksomhet unik. For å skape identiteten må man fylle merkevaren med assosiasjoner som målgruppen liker. Valutaen i markedsføringen blir dermed følelser.

Mange bedrifter har oversikt over utgiftene sine og vet hvordan man kan senke dem, men det virkelig komplekse er hvordan man kan øke inntektene. Det er her markedsføring kommer inn. Hvordan merkevarens produkt eller tjeneste formidles og fylles med verdi, er avgjørende for hvor høyt man kan sette prisen. Så hvordan formidler man og fyller en merkevare med verdiord som tiltrekker målgruppen? Det etiske, estetiske eller at det finnes en sterk historie bak produktene, er faktorer som kan motivere en høyere pris hos kunden. 

 

Man må materialisere ulike typer følelser inn i det fysiske produktet. Noe mange kan relatere til, er bilindustriens fremgangsmåte. Som for eksempel et bilmerke som spiller på den ukompliserte og lekne følelsen som oppstår når man kjører bilen. Bilen gjør mer enn å bare frakte deg rundt på en bekvem måte. Den materialiserer også din selvrealisering. Både at du er en «hip» person, og at du opplever det som artig å kjøre bilen. Vi er følelsesstyrte mennesker, og det følelsesmessige blir stadig viktigere i en digital hverdag der alt kan måles. I tillegg til politiske faser der man forventes å ta stilling og ansvar for alle sine handlinger. 

 

Med hensyn til det rasjonelle i målbare og etiske verdier har du som merkevare ikke så mye mer å spille på enn akkurat følelse. Hvilken følelse vil du at din kunde skal oppleve når den tenker på ditt produkt eller merkevare? For å vekke en slik følelse må du fylle merkevaren med assosiasjoner, noe du gjør med alle tenkbare kommunikative gester, mennesker, ansiktsuttrykk, dufter og scenarier. 

 

Eller informer for å innlemme en rasjonell motivasjon til kjøp. Her er det viktig å tydelig kommunisere til rett kunde i rett tid i kjøpsprosessen. Følelsesstyrt markedsføring bør gjøres tidlig i kjøpsreisen, mens mer rasjonelle og informative motiveringer bør kommuniseres lengre ned i reisen mot et kjøp. Ta også med i betraktning hvem målgruppen din er når det gjelder produktet eller tilbudet. Er kunden din av den mer rasjonelle og kalkulerende typen, bør du kommunisere en følelse av fornuftig investering.

 

Viktige spørsmål å stille seg når dere leger markedsstrategi

 

Hva vet du om målgruppen? 

Hva er atferden deres? 

Hvilket behov oppfyller ditt produkt eller merkevare for den personen? 

 

Basert på disse svarene, hvilken eller hvilke følelser bør du forsterke i målgruppen i når det gjelder merkevaren? Dette spørsmålet tåler å bli stilt både én og to ganger!

Mer Viva i innboksen din!