Google Agency Titans

2

Publisert 30 juni 2015, 13:06 av Viva Media

Jeg må innrømme at vi stilte oss litt undrende da vi mottok en forespørsel fra Google i Sofia i Bulgaria i midten av mars. De ville inviterte oss til å medvirke som Agency Coaches i noe som kaltes Agency Titans. Da vi ble forespurt, hadde vi ingen anelse om hva dette var, og først etter å ha forhørt oss med Google Sverige, fikk vi vite at det var snakk om et nystartet program som tar sikte på å hjelpe byråer i noen av Europas mindre utviklede land, særlig i Øst-Europa.

Google har valgt seg ut 65 byråer som de anser har størst vekstpotensial fra 13 østeuropeiske markeder for å hjelpe dem å vokse og utvikle seg. Samtidig er seks coacher fra noen av de ledende digitale aktørene i det europeiske markedet blitt hyret inn for å coache i ulike emner. Agency Titans-programmet er dermed bygget opp som et slags mentorprogram, og det er naturligvis beærende at to av seks coacher er fra Viva.

Jeg gjennomførte den første samlingen i programmet fra Googles kontor i Stockholm i torsdag forrige uke. Fokus var på lederskap, kultur og organisasjon, og etter undervisningen ble det anledning til å stille spørsmål. Det var et svært uvanlig, men samtidig spennende og effektivt format å forelese for såpass mange byråer samt Google-sjefer fordelt på 15-20 land, helt ensom i et rom via en datamaskin.

Det er spennende og imponerende hvor effektivt man kan gjennomføre denne type forelesning, fulgt av direkte interaksjon med rundt 100 deltakere. Mangelen på direkte respons under selve forelesningen gjør at man lett kan sitte og undres på om budskapet overhodet når frem og om teknikken fungerer. Dette er ikke så merkelig, i og for seg, siden deltakerne hadde fått beskjed om å skru av mikrofonene sine under selve forelesningsdelen. Det var veldig gledelig å se at tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive etterpå.

En viktig del av dette er at vi faktisk hjelper hverandre. Selv om det var jeg som var coach i denne sammenhengen, lærte jeg veldig mye fra de påfølgende samtalene. Jeg hadde en lærer på ungdomsskolen som sa at ”man lærer så lenge man har elever”, noe som er veldig sant. Alene er man ikke sterk, ei heller i bransjen vår.

Mot slutten av august skal kollegaen min Arash Gilan forelese om marked og salg. Det er svært gøy med nye og effektive måter å utføre gamle, utprøvde arbeidsmodeller på. Vi kommer til å se stor forandring på dette området i de kommende årene.

Mer Viva i innboksen din!