Growth Marketing – Hvordan, hva og hvorfor?

3

Publisert 01 mars 2021, 17:03 av Rikard Jerselius

For noen år siden begynte alle bransjene å snakke om Growth Marketing. Det lyder nytt og spennende og fokuserer på vekst. Men hva betyr det egentlig, og hvorfor skal vi bry oss? Er det en snarvei til økt inntekt eller bare et sunnere syn på markedsføring? 

 

 

Growth Marketing handler om å jobbe med rett budskap til rett person i rett kanal og til rett tid. Det er en helt naturlig utvikling av mulighetene med alle digitale kanaler der vi knytter sammen kunders atferd med bedre tilpassede budskap. Vi foretar ikke lenger digital markedsføring utelukkende basert på demografi eller livsstil. Vi tar hensyn til interessene, tidligere atferd og behov hos målgruppene basert på hvor de befinner seg i markedsføringstrakten. 

 

Kartlegg kundenes behov før du velger en kanal.

 

Vekst betyr vekst, men ironisk nok handler Growth Marketing mye mer om å finne en bærekraftig virksomhet der vi fokuserer på lønnsomhet i stedet for utelukkende på vekst. Økt trafikk fører ikke nødvendigvis til større virksomhet. Større virksomhet fører ikke nødvendigvis til bedre lønnsomhet. Her må vi først se på virksomheten. Hvilke av våre fokusmål gir lønnsomhet? Hvor har vi bærekraftig vekst? Hvordan får vi en høyere verdi per kunde i løpet av kundens levetid (Customer Lifetime Value)?

Ved å knytte sammen markedsføringen med tydelige mål for lønnsomhet, snarere enn vekst, kan vi nå våre langsiktige mål. 

 

Utvikle målbare mål for markedsinvesteringer som baserer seg på lønnsomhet, ikke bare vekst.

 

En tilbakevendende kunde er 5 ganger mer lønnsom enn en ny kunde. Ifølge ”What is growth marketing” handler det faktisk ikke engang om vekst i form av nye kunder, men om kundebevaring og lojalitet. Men jeg tror ikke bare dette gjelder for store selskaper som har råd til å jobbe med lojalitet. Verdien på kunden øker naturligvis om de handler flere ganger, og naturligvis ønsker vi lave kundeanskaffelseskostnader. Men i mindre skala handler det ikke om å tilby en kundeklubb som HM eller ICA har, men kanskje selge mer av det man har på lager, begynne å jobbe med segmentert e-post eller utvikle innhold som er bedre tilpasset den mest lønnsomme målgruppen. 

 

Prioriter aktiviteter for de kunder som gir lønnsomhet.

 

Det er en del som jeg syns er enda mer interessant enn alle andre, og det er koblingen til det smidige og lettbevegelige i måten å jobbe på. Ganske enkelt å jobbe som en Startup. Selvfølgelig bygger man ikke merkevaren kortsiktig, og denne delen omfattes derfor ikke av Growth Marketing, som faktisk handler om å jobbe med data -> lære seg -> og tilpasse seg raskt. Det handler om å mislykkes raskt for å kunne holde rett kurs mot det overordnede målet. Det er mye bedre å mislykkes og lære av det, enn å ta feil kurs og forbli på den kursen. Jeg opplever i dag at mange er dyktige på å optimalisere hver kanal eller hver kampanje, men at målene sjelden endres ut ifra resultatet. Vi har fokus for langt ned og diskuterer CPA eller CPC i stedet for om kanalen eller budskapet var det rette valget for virksomhetsmålet. Tenk på at det handler om å endre atferden, ikke å endre data. 

 

Våg å mislykkes raskt -> markedsfør, mål, lær, juster og gjenta!

 

En avsluttende kommentar om Growth Hacking. Growth Hacking kan være et utmerket supplement til Growth Marketing. Men i motsetning til Growth Marketing handler dette om å finne smarte veier til aktiviteter med høy effekt til lave kostnader. Et slående eksempel er en video med riktig innhold som går viralt i en eid kanal, eller en automatisering av budskapet med rett budskap til rett person. – Rett og slett mindre innsats og mer effekt.

 

Growth Hacking er ikke det samme som Growth Marketing, men kan være en del av strategien.

 

I korte trekk er ikke Growth Marketing noe nytt i seg selv. Men det er veldig få som jeg møter på, som virkelig jobber på denne måten. Det handler om en mer moden måte å arbeide med markedsføring på, uansett hva vi velger å kalle det. Få mer og dypere kunnskap i mitt webinar on Demand, der jeg forklarer den grunnleggende filosofien til Growth Marketing, slik at du kan starte arbeidet ditt i dag.

Mer Viva i innboksen din!