Hvorfor merkevaren er avgjørende for deg som nettforhandler

2

Publisert 26 juni 2020, 10:06 av Rikard Jerselius

Netthandelen vokste med 4,8 prosent fra mars til april 2020 i Norge, noe som er en rekordøkning. Ja visst er dette delvis en følge av corona, men netthandelen har økt jevnt og trutt, og per i dag ser vi ingen tegn til at den vil avta. Så hva må man tenke på om man alt har en netthandel eller vurderer å starte en nettbutikk som et supplement til den fysiske?

Merkevaren begynner med et hvorfor

 

Uten en tydelig merkevare risikerer man som nettforhandler i dag å bli utkonkurrert av aktører som har lavere pris, større tilgjengelighet og raskere leveringstid. Hva må man gjøre for å etablere en virksomhet som holder i det lange løp? Det skal vi gjøre rede for i denne artikkelen.

 

Det hersker ingen tvil om at en sterk merkevare er viktig for dagens nettforhandlere. Men hva betyr det å ha et sterkt merke? I stedet for å begynne med å se over logoen, skrifttypen eller bildevalget, begynn i stedet med det grunnleggende spørsmålet som er avgjørende for all virksomhet. Hvorfor finnes dere på markedet? 

 

Riktig konkurransefortrinn og posisjon

 

Det kan virke innlysende å ta utgangspunkt i kundenes behov, men dessverre har mange fremdeles kun et tjeneste- og produktfokus i markedsføringsstrategien sin.

 

«Bare vi senker prisen, kjører et ekstra salg, ordner med hurtigere levering eller har et eget lager hjemme, så slår vi konkurrentene.» 

 

Problemet med dette resonnementet er at de ikke svarer på det viktigste spørsmålet: hvorfor man finnes. Det svarer på hva man skal gjøre, ikke hvorfor man gjør det. Vi gjør som alle andre og reagerer reaktivt på omverdenen vår i stedet for å handle proaktivt. 

 

Alle kan ikke være best på alt. Velg den posisjonen som skiller dere fra konkurrentene. Er dere best lager, og kan slå alle konkurrentene deres med gode marginer – velg i så fall det som er deres viktigste konkurransefortrinn. Er det pris, kan dere holde en betydelig lavere pris, eller er det leveringstid? Antakelig er det verken lager, pris eller leveringstid som gjør at dere skiller dere ut i mengden, da alle konkurrer på omtrent samme vilkår, og derfor er det en risikabel strategi. 

 

Ta nå i stedet forbrukerperspektivet på markedsføringen. Tenk over hva det er som driver kunder, mer enn selve produktene, prisen eller plasseringen. 

 

Skap en merkevare

 

Merkevaren er summen av kundens opplevelser av alle samhandlinger de har med dere. Det er ganske enkelt følelsen som kundene har av dere. 

 

  • Følelsen av å bruke produktet, ikke bare produktets egenskaper
  • Følelsen av at man får valuta for pengene, ikke hva det koster
  • Følelsen av en smidig kjøpsopplevelse, ikke tilgjengeligheten
  • Følelsen av hvem dere er, hva dere står for og hvorfor dere finnes. Ikke bare hvilke produkter dere har 

 

Så skap en sterk merkevare ved å fokusere på disse fire sidene ved merkevaren. For det som føles bra for kunden, er bra for virksomheten. 

 

Bygg en sterk merkevare gjennom data og kommunikasjon

 

Å bygge en sterk merkevare handler om å ta hensyn til kunden. Ved å samle data om kundene, hvem de er, hva de vil og hvordan de opplever dere, kan man utvikles med kundens interesser i fokus, og dermed styrke følelsen av merkevaren. Se det som en naturlig del av virksomheten snarere enn noe som iverksettes et par ganger om året i forbindelse med et større prosjekt.

 

Det handler om å ta hensyn til hva våre valgte målgrupper føler i forbindelse med hvordan vi kommuniserer med dem. Og basert på denne innsikten tilpasser vi så det vi gjør, det vi sier og hvordan vi sier det. 

Mer Viva i innboksen din!