LinkedIn Ads Guide

9

Publisert 30 april 2021, 11:04 av Daniel Burestad Carlsson

I denne guiden vil du få innsikt alt du trenger å vite om annonseringsmulighetene som finnes på LinkedIn. Dersom bedriften din ønsker å generere kundeemner av høy kvalitet og har andre yrkesvirksomme som målgruppe, er dette plattformen du bør ses på. Med denne guiden kan du begynne å bygge merkevaren din på ordentlig hos målgruppen i et relevant forum.

 

Det vi vil gå gjennom i denne guiden, er som følger:

  1. Målsetting med annonseringen
  2. Målgruppe
  3. Annonseformat
  4. Budgivning og budsjett
  5. Annonsens innhold

 

Målsetting med annonseringen

Det første steget for å få en vellykket annonse på LinkedIn er å velge riktig målsetting for kampanjen. Målsettingen vil påvirke mange faktorer i annonsene dine, alt fra budsjett til annonseformatet.

Målsettingene i LinkedIns plattform tilsvarer en klassisk markedsføringstrakt. Øverst i trakten har vi bevissthet, i midten overveielse og lengst nede konvertering.


Bevissthet – Nå så mange personer som mulig og øke/styrke merkevarebevisstheten.

 

Overveielse – Få potensielle leads til å samhandle med merkevaren ved å utføre en handling for å lese mer om tilbudet/bedriften.

 

Konvertering – Dette stadiet får målgruppen din til å utføre en handling.

 

De ulike målsettingene vil få LinkedIns algoritme til å fokusere på å vise annonser for folk som med størst sannsynlighet vil utføre den handlingen, samt holde kostnadene per resultat nede. 

 

Merkevarebevissthet: Denne målsettingen er god å bruke hvis du vil styrke kjennskapen hos en bestemt målgruppe, og samtidig holde en lav kostnad per 1000 visning (CPM). 

 

Målsettingen passer de som vil at målgruppen skal bli bedre kjent med bedriften eller produktet. Her kan du fortelle om tjenestene dine, bedriften din eller produktet ditt og øke bevisstheten blant folk om bedriften.

 

Hvis bedriften din er ny, eller du ikke har annonsert før for den tiltenkte målgruppen, så er dette et perfekte første skritt. 

 

Nettstedsbesøk: Nettstedsbesøk er en god målsetting å bruke for å få flere personer til å lese mer om en bestemt tjeneste eller et produkt som bedriften din tilbyr. Her vil vi gjøre flere personer interesserte og lære dem mer om bedriften din, både på og utenfor LinkedIn.

 

Målsettingen prøver å holde kostnadene per klikk (CPC) nede, og drive inn så mange relevante besøkende som mulig til destinasjonssiden din. 

 

Dersom bedriften din har et arrangement på LinkedIn som du ønsker å få flere besøkende til, kan du også bruke denne målsettingen.

 

Aktiviteter: Denne målsettingen er bra for å øke samhandlingene på et innlegg på LinkedIn. Dersom du vil øke «social proof» på et innlegg, de vil si få flere likerklikk og kommentarer, så bruk denne målsettingen. 

 

Hvis du bruker denne målsettingen i annonseringen din, vises kampanjen for de personene som mest sannsynlig vil like, kommentere eller dele annonsen din eller følge bedriften din.

 

Videovisninger: Videovisninger er en svært god målsetting for å få flere personer til å se videoen din. Denne målsettingen vil øke bevisstheten om merkevaren din, produktet ditt eller tjenesten din. Mange studier har vist at oppmerksomheten øker når innholdet er bevegelig, noe som vil føre til at du genererer flere potensielle kunder for bedriften din. 

 

Videovisninger er gode å bruke som et første skritt i en remarketing-kampanje. Med denne målsettingen kan du fylle på retargeting-kampanjen din og få målgruppen din til å gå fra «kald» til «varm» ved hjelp av denne målsettingen. 

 

Leadsgenerering: Som vi har nevnt tidligere i dette blogginnlegget, er LinkedIn veldig bra for å generere flere kundeemner til bedriften din. Denne målsettingen vil fokusere på å vise annonsen til personer i målgruppen din som mest sannsynlig vil fylle ut et skjema.

 

Fordelen med målsettingen er at hvis du klikker på en annonse, kommer man direkte til et skjema som er forhåndsutfylt med opplysninger. Dette fører til økt konvertering siden den potensielle kunden slipper å anstrenge seg like mye med å fylle ut skjemaet.

 

Med denne målsettingen forblir målgruppen på LinkedIn og sluses ikke videre til et eksternt nettsted. Dette kan bidra til økt konvertering, siden det er mye lavere lastetid enn på et eksternt nettsted.

 

Annonseeksempel fra Vivas svenske kunde Insert Coin på LinkedIn Lead-skjema:

 

 

 

Nettstedskonvertering: Denne målsettingen bør du bruke dersom du vil at målgruppen din skal utføre en handling på din egen side. Det kan være alt fra å fylle ut et skjema til å høre på en podkast eller få personer til å laste ned et whitepaper. Fordelen med å bruke denne målsettingen for leadsgenerering er at du kan spore brukeren ved hjelp av Google Analytics, og på denne måten få en bedre forståelse av kundeatferden på nettstedet ditt.

 

For å kunne bruke denne målsettingen må du installere en InSight Tag på nettstedet ditt. Dette er en kode som du enkelt legger inn på nettstedet ditt for å spore brukere. Ved hjelp av InSight Tag vil du kunne opprette enda bedre målgrupper og få enda mer detaljert statistikk i LinkedIn-kontoen din. 

 

Jobbsøk: LinkedIn er en veldig stor kilde for å finne nye jobber. Denne målsettingen hjelper deg som bedrift med å nå ut til personer som kan være interessante å ansette i en stilling i bedriften din.

 

Målgruppe

 

LinkedIn har en veldig stor fordel sammenlignet med andre sosiale nettverk når det kommer til B2B-markedsføring. Dette henger sammen med at det finnes veldig detaljrik informasjon om både arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi kan altså målrette annonser inn mot personer som jobber i et bestemt selskap, og deretter kan man i resultatet se hvor mange prosent som er nådd i selskapet. Vi kan også peile annonser inn mot ulike yrkestitler, bransjer, utdanninger, kompetanser og jobberfaring.

Når du oppretter annonser på LinkedIn, kan du også reannonsere mot personer som har besøkt nettstedet ditt, sett på en videoannonse, samhandlet med bedriftssiden din eller svart på et LinkedIn-arrangement. Du kan til og med laste opp CRM-listen din til LinkedIn og annonsere mot de personene.

 

Ved hjelp av LinkedIn kan du også opprette målgrupper som ligner på dine nåværende nettstedsbesøkende. Vi kan altså bygge målgrupper som har helt like egenskaper, interesser, demografi og så videre som dine eksisterende kunder. Dette gjør at vi kan opprette veldig konverterende målgrupper.

 

Som vi har nevnt tidligere, bruker over 30 % av alle internettbrukere i Norge LinkedIn. Det finnes dermed mye data å segmentere for å opprette treffsikre målgrupper. 

 

Annonseformat

 

Det finnes en rekke annonseformater på LinkedIn som er basert på hva du velger som målsetting for kampanjen.

 

Så hva er best å velge? Dette er det umulig å svare på og vil variere avhengig av budsjett, mål og erfaring. Uten et grundig innsyn i bedriften og målgruppen din kan ingen svare på det. Vi anbefaler å teste ulike annonseformater og se hva som presterer best. Men vi skal selvsagt forklare forskjellenene mellom annonseformatene.

 

Enkelt billedannonse – Dette er et annonseformat man kan bruke om man bare har et bilde. Hvis du har svært begrenset med bilder på tjenesten, produktet eller bedriften, kan du med fordel bruke dette. Det er ikke det mest attraktive annonseformatet, men det gjør jobben sin. Annonsen din vil vises i nyhetsstrømmen hos målgruppen.

 

 

Galleriannonse Med dette annonseformatet kan du opprette annonser med to eller flere bilder som målgruppen kan bla igjennom. Dette annonseformatet er en perfekt måte å bruke historiefortelling på. Du kan på en enkel måte legge beslag på målgruppens oppmerksomhet og få ut budskapet på en tydelig måte.

 

Videoannonse – Video er noe som det snakkes mye om for tiden, særlig siden mange studier er utført som viser at oppmerksomheten hos målgruppen øker når innholdet er bevegelig. 

 

Når du bruker dette annonseformatet, vises annonsen din i nyhetsstrømmen og spilles av automatisk. Siden alle videoer spilles av med lyden av, er det viktig å utforme videoen med dette i tankene. Inkluder tekstsekvenser i videoen din for å øke konverteringen.

 

Tekstannonse Tekstannonser vises øverst på sidene eller i den høyre kolonnen på LinkedIn. Dette er tekstbaserte annonser som generelt sett har ganske lav klikkfrekvens, men som kan være bra hvis man har et strammere budsjett. 

 

Spotlight-annonse – En spotlight-annonse er et dynamisk annonseformat som vises for målgruppen når den bruker LinkedIn på datamaskinen sin. Spotlight-annonser henter informasjon som profilbilde, navn, tittel og firmanavn fra målgruppens profil. Annonsene blir derfor veldig personlige, og dette kan øke klikkfrekvensen.


I eksempelet nedenfor ser vi en annonse fra LinkedIn som har rettet seg mot markedsførere for å få flere personer til å lære seg om LinkedIn-annonser.

 

Meldingsannonse Meldingsannonser er en variant av tekstannonser som vises i målgruppens innboks. I disse annonsene har du begrenset med tekst, så det er viktig å få budskapet ut kjapt. 

 

Samtaleannonse Samtaleannonser er et annonseformat som har til hensikt å etablere dialoger med målgruppen din. Annonsene vises i meldingsinnboksen.

 

Her kan du hoppe direkte inn og kommunisere med en potensiell kunde. Dette er et gunstig annonseformat for å varme opp målgruppen, og du kan enkelt ta det fra en samtale til en verdifull samtale for å booke et møte.

 

Budgivning og budsjett

 

For at LinkedIn-kampanjene dine skal være effektive, må du by tilstrekkelig høyt nok for å få en god eksponering, men ikke for høyt så du bruker mer enn du trenger. 

 

Det er vanskelig å finne riktig størrelse på budsjettet, spesielt om du nettopp har begynt å annonsere, og LinkedIns algoritme ikke har tilstrekkelig mye data for å optimalisere annonsene dine.

 

Når du oppretter en kampanje i LinkedIns kampanjehåndterer, vil du se et verdifullt resultat fra LinkedIn. På denne måten kan du justere forventningene dine, og se om du kan overgå forventningene ved hjelp av ulike budgivningsstrategier. 

 

LinkedIn tilbyr en rekke budgivningsstrategier og modeller. Du kan for eksempel jobbe med enten levetidsbudsjett eller dagsbudsjett. Vi anbefaler å jobbe med dagsbudsjett hvis du kommer til å endre mye i kampanjen for å nå dine fastsatte mål.

 

Det finne tre budgivningsmodeller på LinkedIn.

 

Maksimal levering
Her optimaliserer algoritmen på LinkedIn selv slik at du kan få et så godt resultat som mulig for hele budsjettet ditt. LinkedIn bruker historisk data fra kampanjer og brukerinformasjon for å automatisk angi budene dine og optimalisere mot din valgte kampanjemålsetting.

 

Målkostnader
Med denne budgivningsmodellen kan du angi et fast beløp på hva du er villig til å betale per klikk, per 1000 visninger eller videovisning. Modellen endres basert på hvilken kampanjemålsetting du har. LinkedIn vil gi deg en anbefaling basert på hva lignende annonsører betaler per klikk.

Når du byr på en målkostnad, vil LinkedIn prøve å gi deg best mulig resultat, samtidig som det holder seg nær kostnadsmålet ditt. LinkedIn justerer automatisk budet ditt, slik at du kan få et så godt resultat som mulig uten at den daglige gjennomsnittskostnaden overstiger 30 prosent av målkostnaden din.

 

Manuell budgivning. 

Her kan du selv være med og bestemme budet ditt i auksjonen. Basert på hva andre annonsører betaler per oppfylt mål, kan ditt faktiske kostnad per resultat endres. 

 

For å finne ut hvilken budgivning du bør bruke, bør du tenke over det endelige målet ditt. Hvis du ønsker mange visninger, klikk eller konverteringer, er den automatiske budgivningen det beste alternativet. LinkedIn optimaliserer budene dine for å maksimere resultatet ditt. En ulempe med den automatiske budgivningen er at de kan spandere for mye og betale for mye per klikk, kundeemne og så videre.

 

Dersom du ønsker å kontrollere kostnadene dine, er målkostnad det beste valget for deg. En ulempe med denne budgivningen er at du kan by for lite per konvertering og miste budgivningen. 

 

Oppsummert: Om du aldri har annonsert på LinkedIn før, er det best å gå for den automatiske budgivingen, og la LinkedIn samle inn data og samtidig kjøre et dagsbudsjett for å holde kostnadene nede. Når du vet hvor mye du betaler i snitt for et kundeemne, kan du begynne å optimalisere kampanjene dine bedre.

 

Les også: Social Selling på Linkedin

 

LinkedIn er et kraftfullt verktøy for å nå målgruppen din for B2B-markedsførere

 

Hvis du har lest så langt, er du klar til å kjøre i gang med kampanjer på LinkedIn.

 

En oppsummering av denne guiden:

 

  • Begynn med å velge en målsetting for kampanjen – den som er viktigst for bedriften din.

 

  •  Etter å ha valgt målsettingen, velger du målgruppen din. Kompletter målgruppen din med en CRM-liste og opprett et speilpublikum for å øke konverteringen.

 

  • Velg riktig annonseformat. Vi anbefaler et bevegelig innhold som fanger oppmerksomheten.

 

  • La LinkedIn optimalisere budene for deg, og vent til du få mer data.

 

  • Optimaliser kampanjen og A/B-test! Alle nye markedsføringskanaler tar tid å mestre, men hvis du fortsetter å jobbe med målgruppe, budgivningsstrategier og annonsemateriale, vil du se en økt ROI.

 

Summa summarum: Annonsering på LinkedIn vil bidra til økt bevisstheten rundt merkevaren din og dessuten gi dine øvrige markedsførings- og salgsaktiviteter et løft fremover på plattformen. Synergier fra andre kanaler stimuleres dermed, og for eksempel søkeordsannonser presenteres bedre, noe som genererer flere besøkende til nettstedet ditt samt øker både leads og inntekter. 

 

Dersom du ikke oppnår lønnsomhet eller ikke har tid til å opprette kampanjene selv, er du velkommen til å ta kontakt med oss her i Viva Media. Vi er sju håndplukkede spesialister innen annonsering i sosiale medier.

Mer Viva i innboksen din!