Hvordan lykkes man med markedsføring i sosiale medier

4

Publisert 18 desember 2017, 12:12 av Robert Rollert

Materialet er alfa og omega når det handler om å lykkes med markedsføring i sosiale medier. Det som fungerer skiller seg mellom tradisjonelle, digitale og sosiale medier. Denne artikkelen retter seg hovedsakelig mot sponset/annonsert innhold, men gjelder også i stor grad for dynamisk innhold.

Ingen tekst i bilder

Altfor ofte ser man bildemateriale p[ sosiale medier med for eksempel et budskap om tilbud eller priser innlagt i bildene. Hvis man annonserer programmatisk, dvs. bannerannonsering på nettsteder som f. eks. Aftonbladet.se, bloggnettverk eller liknende, er det helt riktig å lage en annonse med tekst ved eller i bildene. På sosiale medier generelt og Facebook og Instagram i særdeleshet har det derimot stikk motsatt effekt. Et bilde med tekst eller logo får i de fleste tilfeller en betydelig lavere spredning. Det oppleves til og med som «påtrengende» eller «reklameaktig», noe som fører til at sluttbrukeren bare blar forbi annonsen, og dette fører til negativ feedback med lavt relevansresultat og dårlig rekkevidde.

Facebooks anbudsalgoritme

For å utdype nærmere må vi ta en titt på hvordan det grunnleggende i Facebooks anbudsalgoritme fungerer.

Når en person går inn på Facebook, sendes et signal ut om at her er en person som tilhører en viss målgruppe, tilgjengelig. Nå finnes det et svært høyt antall aktører/annonsører som vil vise innholdet sitt for denne personen. Siden Facebook vil at sluttbrukeren skal få en så trivelig opplevelse som mulig fra sin samhandling med produktet deres, vil de forsikre seg om å først og fremst vise materiale som denne personen trolig vil sette pris på.

For å påse at relevant informasjon vises for rett person får alle annonser poeng. Her spiller naturligvis det rent økonomiske budet en stor rolle, men man ser også veldig mye på hvordan denne personen har reagert på liknende innhold tidligere, og hvordan andre personer i samme målgruppe har mottatt innholdet. Hvis mange har en tendens til å stoppe opp og se nærmere på annonsen gjennom å klikke, like, dele eller kommentere, da får annonsen en høy positiv feedback. Hvis brukerne derimot hovedsakelig bare blar forbi annonsen, eller kanskje velger å skjule eller til og med rapporterer annonsen, får den en høy negativ feedback.

Disse faktorene, sammen med over hundre andre, gir annonsen din en poengsum. Det er denne poengsummen som avgjør hvem som vinner auksjonen om visningene. Siden brukerne generelt har tydelig vist at de ikke setter pris på bilder med for mye tekst, velger Facebook å gi annonsen en lavere poengsum, noe som får en direkte innvirkning på rekkevidden, siden man vinner færre auksjoner og må betale mer for visningene for å få opp poengsummen.

Tekst i bilder koster med andre ord penger, gir lavere spredning, verdsettes mindre av sluttbrukeren og resulterer i siste omgang i et dårligere utfall på kampanjen. Unngå derfor å ha tekst i bilder og video, som det også gjelder for.

Copy

Når det gjelder tekster, gjelder det også her andre regler enn fortradisjonelle medier. Fatt deg i korthet, men vær tydelig på hva du vil formidle og hva du forventer deg av kunden. Bruk et språk som er tilpasset målgruppen og påse at innholdet i annonsen har en høy relevans til innholdet på destinasjonssiden dersom annonsen inneholder en lenke, også her verdsetter Facebook brukeropplevelsen. Hvis annonsen har liten relevans til innholdet på destinasjonssiden, synker anbudspoengene og man får dessuten en høy såkalt «bounce rate» eller avvisningsfrekvens som det heter på norsk, noe som igjen påvirker utfallet av kampanjene og påvirker annonsepoengene i anbudsprosessen.

Vær tydelig

Det er viktig at du tydelig nevner i innlegget eller annonsen hva du forventer deg av den besøkende. Vil du ha besøk på nettstedet, så fortell det. Det samme hvis du vil at mottakeren av innholdet skal gjennomføre et kjøp, så si det tydelig. Det er det som kalles for CTA, «Call To Action». Forvent deg ikke at den besøkende skal kunne lese tankene dine.

Thumb-stopper

Bilder er som nevnt innledningsvis alfa og omega for utfallet av kampanjen. Det er bildene som skal få den besøkende til å stanse opp og forhåpentligvis lese budskapet ditt. Med begrepet Thumb-stopper mener man materiale som får tommelen til å stoppe opp, at man helt enkelt slutter å rulle. For å få den besøkende til å stanse opp må man hurtig og effektivt fange dens oppmerksomhet. Som oftest ruller man raskt gjennom strømmen. Bildene bør appellere til målgruppen og ha en tydelig kobling til budskapet og hensikten. Det er først nå at personen eventuelt leser budskapet ditt, forutsatt at bildet har vært iøynefallende nok til å vekke dens nysgjerrighet.

Video

Video fungerer som regel svært bra på sosiale medier, men sørg som sagt for at du ikke har for mye tekst i videoen. Men du kan derimot legge til en tekstfil for å oversette eller tekste dialog. Apropos lyd, lag innhold som ikke krever at man har lyden på. Flertallet ser nemlig på video uten lyd på sosiale medier. Lengden er også viktig, og fremfor alt må man være kjapp på avtrekkeren. Man pleier å si at videoens budskap må fremgå innen 2-3 sekunder, deretter kan man ha annet innhold. Vanligvis sies det at en video for Facebook bør ligge på 10-15 sekunder, personlig pleier jeg å si: – Lag videoen så kort som mulig, men så lang som nødvendig. Pass bare på at hovedbudskapet kommer i løpet av 2-3 sekunder.
For Facebook regnes 3 sekunder som en videovisning, derfor bør du sørge for at budskapet når seeren innen den tiden. Når det gjelder format har portrettvideo bedre effekt og innvirkning på Facebook og kvadratisk format på Instagram.

Oppsummering

For å oppsummere kort får du en sjekkliste med én «aldri» og fire «alltid» for bilder i sosiale medier. Bildene må…
1. …aldri inneholde tekst eller logoer
2. …alltid vekke oppmerksomhet
3. …alltid vekke nysgjerrighet
4. …alltid ha relevans til budskapet
5. …alltid ha relevans til en eventuell destinasjonsside

Og noen «copy»-tips
Teksten må…
1. …alltid være kortfattet
2. …alltid inneholde en CTA
3. …alltid ha relevans til bildene eller videoen
4. …alltid ha relevans til innholdet på en eventuell destinasjonsside
5. …alltid være tilpasset målgruppen

Test

Det er naturligvis alltid unntak som bekrefter regelen. Test derfor gjerne med tekst i bilder og video, men vær forberedt på et negativt utfall og ha alltid en back-up med materiale uten tekst klar. Et alternativ kan vara å utføre en enkel A/B-test. Legg opp to annonser i samme Ad Set med samme tekst, men ha én med bilde uten tekst og én med tekst og se hvilken som gjør det best. Sørg bare for at du tagger nøye slik at du også kan evaluere resultatene i Google Analytics.

 

Mer Viva i innboksen din!