Mediematematikk

2

Publisert 15 oktober 2019, 06:10 av Josefine Bergman

For å kunne analysere og evaluere det faktiske resultatet av en kampanje, må man ha en viss forståelse for hva det er man har betalt for. Her forklarer jeg nøkkeltallene som brukes ved mediekjøp, slik at du vet hvordan disse beregnes og du kan få en tydelig innsikt i ROI.

I et tidligere innlegg forklarte jeg hvilke viktige nøkkeltall man må ha oversikt over som netthandler, men her vil jeg utdype på en mer overordnet og bransjeuavhengig måte. Fokuset er å gi et tydelig bilde på hva det er man betaler for når man kjøper ulike digitale medieplasseringer. 

De viktigste forkortelsene man bør ha kjennskap til er:

CTR – Click Through Rate måler kort sagt hvor lønnsom en nettkampanje er, eller snarere hvor mange prosent som klikker på en annonse, men det sier ingenting om hvor mange avslutninger du faktisk genererer. Ved å dele antall brukere som har klikket på en kampanje med antallet visninger, får man CTR. Om en annonse ble vist 1000 ganger og fikk 10 klikk, blir CTR 1 %.

CPM – Cost Per Mille viser hva det koster å kjøre en kampanje per tusen visninger (nettovisninger, altså antall ganger annonsen er vist totalt).

eCPM – Effective Cost Per Mille er resultatet av det faktiske totale antallet visninger (det kan bli en over- eller underlevering av trafikk til annonseplassen)

CPC – Cost Per Click er hva man betaler for hvert klikk i en online-kampanje.

CPA – Cost Per Action – er når man betaler for noe spesifikt, som for eksempel klikk, registrering på et interesseskjema eller nyhetsbrev.

CPS – Cost Per Sale er den faktiske kostnaden for hver eneste konvertering som et resultat av kampanjens totale kostnad. 

SoV – Share of Voice er den prosent som du kjøper annonseplasser for av den totale andelen mulige investeringer for mediekanalen.

 

Noe som mange brukere under seg over, er beregningen av priser og ytelse for digital annonsering. Her hjelper jeg deg med å forstå nøkkeltallene man måler og kort sagt hva man betaler for.

 

Regneeksempel nr 1
Hvis vi har 300 000 e-poster som lykkes i å bli levert til kunder mellom 35-64 år, med en åpningsgrad på 10 % og en CTR på 5 %, hvor mange personer havnet på annonsørens nettsted?

Svar:
Antall leverte e-poster 300 000 x åpningsgrad 0,1 x CTR 0,05 = 1500 personer havnet på nettstedet.

Regneeksempel nr 2
En annonsør får 50 % rabatt på et nettsted med 100 000 visninger per dag. Hvis ordinær CPM er 100 kr og man kjøper 5 % SoV, hva blir prisen for det totale antallet visninger?

Svar:
50 % x 100 CPM = 50 kr CPM, 50 kr per tusen visninger
SoV 5 % x 100 000 = 5000 faktiske visninger
50 CPM = 50 kr per tusen visninger tilsvarer 5 øre per visning
(effective Cost per View = en visning koster 50/1000 = 5 øre)
Faktiske visninger 5000 x kostnad per visning 0,05 kr = 250 kr for 5000 visninger

Regneeksempel nr 3
Kostnaden for en annonsekampanje på et nettsted er 50 000 kr. Kunden kjøper 1 millioner eksponeringer. Hva blir CPM? 

Svar:
(50 000 kr / 1 million visninger) x 1000 = 50 CPM (totalt 50 kr for tusen viste annonser).

 

Her kommer også en liten formelsamling som god å spare på!

  • CTR = Clicks/Impressions (*100)
  • CPM = Media Cost/ Ad Impressions (*1000)
  • eCPM= Media Cost/ Delivered Impressions (*1000) 
  • CPA = Media Cost/ Actions
  • CPC = Media Cost/ Click
  • CPS = Media Cost/ Sale 

Mer Viva i innboksen din!