Mindless Marketing i Oslo

3

Publisert 15 november 2019, 08:11 av Josefine Bergman

Vi i Viva vil gjerne dele kunnskapen vår, og derfor inviterte vi til et spennende frokostseminar i Oslo forrige uke. Vi snakket om de grunnleggende delene av hvordan en forretningsstrategi må knyttes til en markedsplan, som siden må omsettes til kampanjer i løpet av året. Men før så kan skje, må du sørge for å ha kontroll på akkurat markedsføringen og alle de muligheter som dagens teknologi og plattformer tilbyr. Takk i betraktning de økte mulighetene, kreves det til en viss grad mer spesialisert kunnskap. Vi gir dere basiskunnskapen i hvordan det fungerer, samt hva du må tenke på når det gjelder markedsføring.

Dette lar seg ikke lære på en formiddag, men i løpet av et par innholdsrike timer i Mindless Marketing-arrangementet gjør vi i Viva Media alt vi kan for å ta deg fra markedsføring i blinde til markedsføring som gir effekt. Men hvor begynner man? 

I løpet av november måned holder vi foredrag i Oslo, Kalmar, Stockholm og Uppsala. Heldigvis er det fremdeles mulighet til å treffe oss i Uppsala den 28. november. Meld deg på her (lenke) for å ta del i arrangementet og få mer kunnskap rundt strategisk markedsføring! 

Innsikt

Vivas Rikard Jerselius, som har mange års erfaring innen strategiutvikling, delte sin kunnskap rundt innsikts- og analysearbeid i den innledende økten. Han presenterte også hvilke deler du må tenke på for å utvikle en strategi som er tilpasset markedet og virksomheten. Han utdypet hvorfor du trenger å gjøre et grundig arbeid med å kartlegge markedet og analysere målgruppens behov og atferd, som siden skal gjenspeiles i den markedsplanen dere utvikler for året. 

 

 

 

Strategi

Einar Selbyg, som til daglig jobber som SEM Manager, inntok deretter podiet og leverte en sylskarp gjennomgang av markedsplanens behov. Dette omfattet de målbare målene som omsettes til KPI-er for den enkelte kampanjens mål, i forhold til hensikten. Basert på disse målene velges deretter hvilke mediekanaler som skal brukes for å nå frem til målgruppen, noe som gjør at det er av største betydning at man har foretatt et nøye innsiktsarbeid av ens målgruppe. Dette er dermed knyttet til det Rikard snakket om i den første økten, om å analysere forretningsstrategien.

 

 

 

Creative

Denne delen er Vivas Creative Director Fredrik Lundqvist aller dyktigst på. Takket være hans kreative hode har vi klart å fremstille mange vellykkede kompanjekonsepter for kundene våre. Fredrik snakket om hvor viktig det er å utforme en kreativ markedsføring som både er relevant for mediekanalen og målgruppen. Hvis du ikke gjør dette, vil budskapet ha vansker med å nå frem, og kampanjen blir ineffektiv. Dette kan virke som en enkel konklusjon å trekke, men den er desto vanskeligere å omsette til virkeligheten.

 

 

 

Viva Media består av 80 spesialister som daglig leverer kvalitativ markedsføring til våre rundt 600 kunder. Dette gjør vi ved å utvikle markedsføringen gjennom strategiske og målbare løsninger som gir økt lønnsomhet. Vi stiller de viktige spørsmålene. Dette lyder kanskje innlysende, men det er ikke alltid like lett å finne nøyaktig de detaljene som til slutt gjør at kommunikasjonen konverterer kunder. Tjenester som vi tilbyr er innen områder som strategi, nettanalyse, søkemedier, display, sosiale medier, nettproduksjon og kreative konsepter. Vi utformer en helhetsløsning eller enkeltleveranser som er unikt tilpasset akkurat din bedrifts behov. Vi ønsker å bli vurdert etter våre resultater og prestasjoner, og ikke bare etter de fine ordene vi skriver. Så ytelse knyttet til analyse og resultat utgjør kjernen i virksomheten vår.

Dette er grunnen til at du bør treffe oss, så vi kan fortelle hva vi kan gjøre for akkurat din bedrift.

Mer Viva i innboksen din!