Sats på Mobile First-annonsering i sosiale medier

2

Publisert 20 mars 2019, 08:03 av Lukas Lind

Sosiale medier er i stadig endring. Vår atferd og bruk av de ulike plattformene har utviklet seg de siste årene og vil fortsette å endre seg i fremtiden. I takt med at livene våre kretser stadig mer rundt mobilen, og at vi legger de mer tradisjonelle mediene bak oss, blir det stadig viktigere at vi som jobber i medielandskapet, tilpasser arbeidsmåten vår så vi ikke havner i bakevjen og blir avleggs.

Tekst: Cecilia Nyström

 

Det at vi må satse mer på annonsering som er «mobile first», er noe som det ofte mases om i sosiale medier. At vi må lage materiale med mobilen for øyet, og ikke bare materiale tilpasset for eksempel TV. Men til tross for alt maset går det veldig langsomt frem, og de fleste jobber fremdeles i feil format, med for lange annonser og uten å ta hensyn til mobilbrukere. Ferske tall viser at mer enn 75 % av all video som konsumeres rundt om i verden, ses via en mobil. På Instagram har videovisningen økt med 60 %, samt at 50 % av alle Instagram Stories er video. Selv om videovisningen øker, er det som tidligere nevnt, mange som fremdeles ikke har innsett at det er vi som annonserer, som må tilpasse oss brukerne.

Å jobbe «mobile first» har sine tydelige fordeler. Ved å arbeide med riktig format på annonsene opptar man en større del av skjermen og fanger dermed mer oppmerksomhet. Men det er også bevist at brukerne har en tendens til å se på lengre videoklipp dersom klippene er «mobile first», sammenlignet med video som bare er tilpasset mobilformatet. Det er også lettere å huske en video som er «mobile first».


Prospektering er viktig

Det er likevel ikke bare måten vi arbeider med innhold som må endres. Strategien er også noe som stadig må utvikles og raffineres. Uten en fungerende og optimal strategi vil man ikke lykkes, uansett om man arbeider «mobile first» eller ei. Noe som er blitt tydeligere, er at vi ikke kan feste all vår lit til remarketing (reannonsering), en funksjon som tidligere har fått mye oppmerksomhet og ofte selges inn som det viktigste steget i markedsføringstrakten.

Selvsagt er alle ulike deler viktige, men et steg som ofte havner i skyggen, er prospektering. Det vil si bearbeiding av nye potensielle kunder. Å arbeide med rekkevidde anses ofte som å gå etter den lavthengende frukten, men det er absolutt ikke tilfelle. En merkevare kan ikke overleve uten å nå ut til nye mennesker. Det går ikke å bare reannonsere til dem som alt har vært inne på siden eller alt har handlet. Til slutt tørker det opp, og antallet konverteringer, ROAS og inntekter synker.

 

Mer Viva i innboksen din!