Selvpresentasjon – en måte å forstå kunden på

2

Publisert 08 november 2017, 12:11 av Lukas Lind

Sosiale mediers enorme popularitet har gjort at utrolig mange områder har forandret seg for alltid. Ett av disse områdene er hvordan vi som individer former identiteten vår og hvordan vi viser hvem vi er overfor hverandre. Dette har helt klart påvirket vår selvpresentasjon.

Begrepet selvpresentasjon vil, rent vitenskapelig, omfatte hvordan mennesker presenterer seg for andre. Én definisjon av begrepet er at det er en “prosess der individer prøver å kontrollere hvilke inntrykk andre mennesker får av dem.”*

En viktig forsker innenfor temaet selvpresentasjon er sosiologen Erving Goffman. I 1959 ga Goffman ut en bok** der han presenterte sin teori om individers selvrepresentasjon. Han brukte en metafor som han lånte fra teaterverdenen for å forklare hvordan han mente at det fungerte, og han delte individets selvrepresentasjon i to komponenter: frontstage og backstage. Ifølge Goffman er mennesker i prinsippet skuespillere som bruker ulik oppførsel avhengig om de befinner seg frontstage eller backstage.

Frontstage innebærer at individet legger seg til en oppførsel og en rolle i forhold til et publikum – og rollen kan senere endres om publikum endres. Den rollen individet inntar, kan bedømmes og kritiseres av det betraktende publikum. Goffman beskriver denne rollen som en presentasjon utformet etter vårt ideelle jeg, altså hvordan vi ønsker å fremstå. I motsetning til dette innebærer backstage den oppførselen og den presentasjonen som ikke vises frem offentlig for et publikum. Goffman beskrev selvpresentasjon som en prosess preget av en slags veksling mellom disse to tilstøtende ”scenene”.

Hva betyr dette for oss som driver firmaer?

Som individer blir vi stadig stilt overfor valgmuligheter. Handlingene våre definerer hvem vi er i omgivelsenes øyne. Dette gjør at ting som rutiner, klesvalg etc. ikke bare blir avgjørelser som styrer vårt handlingsmønster, men også blir noe som avgjør hvem vi er. Her må vi prøve å oppnå en forståelse for hvordan kundene våre fungerer og hva som gjør at de vil assosiere seg med oss.

Gjennom sosiale medier skapes nye typer av publikum og ”frontstages” i menneskers liv. Vi er aktive på Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube osv. og vi stilles stadig overfor ørsmå valg rundt hvordan vi presenterer oss selv. Grenser viskes ut og omformes i takt med at funksjoner som private kontoer og personvern utvikles og mennesker får muligheten til å helt skreddersy hvordan de presenterer seg selv for ulike publikum.

I alt dette blir det ytterst viktig for bedrifter å tenke på sin merkevarebygging. Hvordan oppfattes dere som bedrift? Hva blir summen av alle deres små valg i deres presentasjon? Og hvilke mennesker vil dere tiltrekke dere? Hva bør akkurat dere måle for å forstå om dere har lykkes i å bli en bedrift som folk vil ha som en del av sin selvpresentasjon?


*Leary, R,M & Kowalski, M,R. 1990. Impression management: A literature review and two-component model, Psychological Bulletin 107(1): side 34.

**The Presentation of Self In Everyday Life (1959)

Liker
Liker Elsker Haha! Wow! Sad Angry

Mer Viva i innboksen din!