Slik bygger vi et  moderne nettsted

4

Publisert 29 februari 2016, 00:02 av Alette Sörensen

Nettstedet danner selve grunnlaget når det gjelder digital markedsføring. Dette kommer vi stadig tilbake til når vi snakker om markedsføringsstrategi og det er et faktum som selvsagt også gjelder oss. Akkurat nå er vi i ferd med å bygge et helt ny nettsted i Viva. Vi stilte noen spørsmål til de av kollegaene våre som utgjør teamet bak prosjektet, for å høre hvordan de arbeider med det nye nettstedet og hvilke tips de har.

Hvorfor bygger vi et ny nettsted?

Nettstedet er utstillingsvinduet vårt utad, og derfor er det også en viktig plattform for bedriften vår. Slik vi ser det, består markedsføring av tre komponenter: eide, kjøpte og fortjente medier. Eide  medier er data og innhold som bedriften eier og skaper selv. Det kan være et nettsted, apper eller annet innhold som brukes for å styrke merkevaren og øke salget. Det er først når de eide mediene er utarbeidede og effektive, at bedriften bør ta neste steg og investere i kjøpte medier. Om man forvalter de eide mediene, som nettstedet, riktig bra, kommer fortjente medier, i form av positivt digitalt omdømme og spredning, av seg selv. Dermed danner eide medier grunnlaget for bedriftens markedsføring.

Det digitale markedet er i rivende utvikling og driver oss til å stadig fornye oss selv. Utviklingen har ført til at brukeropplevelse er viktigere enn noensinne. Fokus på brukerne er hovedgrunnen til at vi bygger et nytt nettsted. Samtidig føler vi at vi mangler for mye på vårt nåværende nettsted. Vi ville endre hvordan vi forteller om Viva og kom frem til at det ikke holdt med bare en ansiktsløftning på det nåværende nettstedet. Vi ønsker å skape et nettsted med mye varme og menneskelighet. 

Hva er målet med det nye nettstedet?

Hensikten med nettstedet vårt er å fortelle hvem vi er og kommunisere varemerket vårt. I vårt daglige arbeid er kunnskapen vår – og våre ansatte – vår største ressurs. Med nettstedet vårt ønsker vi å formidle vår samlede kompetanse. Siden nettstedet er vår digitale tilstedeværelse, blir det også et verktøy for å skape interesse og selge tjenestene våre.

Målet med det nye nettstedet er et enda større fokus på brukervennlighet. De fleste tar utgangspunkt i desktop når de utvikler et nettsted, for siden å mobiltilpasse det. Med det nye nettstedet tenker vi helt motsatt og setter mobilen først. I stedet for å tilpasse det ferdige resultatet til mobilen, tar vi utgangspunkt i hvordan nettstedet oppleves i mobilen når vi bygger nettstedet. Dette innebærer at vi hele tiden vender tilbake til spørsmålet: ”Hvordan vil dette se ut i mobilen?” når  vi utvikler nettsiden. De fleste av oss har opplevd hvordan besøkene fra mobile enheter har eskalert de siste årene, og dette er bare begynnelsen. I fjor gikk søk på Google fra mobile enheter forbi desktop i ti land. Det å ta utgangspunkt i brukeropplevelsen i mobilen er dermed avgjørende for ikke å miste besøkende. Det siste eksempelet på en strategi som tar utgangspunkt i mobilbruk, er Googles oppdatering hvor annonsene på høyresiden fjernes på desktop og dermed vises på samme måte som på mobilen.

Vi gir også det nye nettstedet et nytt grafisk utseende der vi på samme måte legger fokus på hvordan brukerne vil oppfatte siden som en helhet, at den er logisk og det føles naturlig å finne det man søker etter.

Hvilke utfordringer støter vi på?

De tjenester som vi formidler, kan opp fattes som ganske kompliserte. Der opplever vi en utfordring i å finne et språk som formidler tjenestene våre på en tydelig og oversiktelig måte. Fokus på brukervennligheten tvinger oss til å forenkle hvordan vi kommuniserer og å ha i mente hvordan helheten oppfattes. Vi ønsker å skape et helhetlig formspråk der samme følelse formidles i tekst, grafikk og funksjonalitet.

En annen utfordring er å kombinere brukeropplevelsen, som ofte benevnes som UX eller user experience, og søkemotoroptimalisering. Samtidig som vi streber etter et enhetlig formspråk, ønsker vi også å forsikre oss om at søkemotorene kan fange opp våre viktigste søkeord på nettstedet. En svært viktig fase, fra et SEO-perspektiv, er overgangen fra det nåværende nettstedet til det nye. Der vil vi sørge for at alt grunnarbeidet overføres, så vi ikke mister synlighet på søkemotorene. Det er et håndverk som tar tid, men som virkelig lønner seg.

En tredje og mer klassisk utfordring er tidsfrister. Det er mye man kan og vil gjøre, men til syvende og sist finnes det en tidsbegrensning.

Hva skjer etter at nettstedet er lansert?

Vi vet at vi kommer til å gjøre endringer på nettstedet etter at det er lansert, siden det er først da vi kan se hvordan det oppleves for brukerne. Vi vil gjøre A/B-testing – teste ulike varianter for å se hvilken som gir best resultat. Vi ser frem til å få innspill fra våre besøkende.

Hva er deres viktigste tips til de som vil bygge nytt nettsted?

  1. Definer hva som er hensikten med nettstedet og la det være rettesnoren gjennom hele prosessen.
  2. Identifiser hvem som er nettstedets tiltenkte brukere og tilpass kommunikasjonen til dem.
  3. Tenk brukeropplevelse. Det handler om å skape et nettsted med mobile enheter i fokus, at navigeringen er enkel og logisk og å ikke ha for lange lastetider. La nettstedet bli en positiv opplevelse som skaper verdi for den besøkende.
  4. Relevant innhold gir dobbel gevinst. Det gjør at de besøkende blir interesserte og er samtidig kjernen av arbeidet med søkemotoroptimaliseringen. Her er det viktig at kommunikasjonen er enhetlig, der design, tekst og teknikk samarbeider for å formidle det samme budskapet.
  5. Begynn med data fra det eksisterende nettstedet for å se hva de besøkende har vist interesser for og ha dette som utgangspunkt for arbeidet med det nye nettstedet. Gjør arbeidet med nettstedet til en iterativ prosess der dere prøver, samler data, forbedrer og gjentar prosessen. 

Vårt nye nettsted skal lanseres i slutten av mars. Følg med på vivamedia.com.

Mer Viva i innboksen din!