Styrk merkevaren og hold etterspørselen oppe

3

Publisert 25 mars 2020, 10:03 av Josefine Bergman

Den siste tidens store spredning av Coronaviruset har ført til at mange bedriftseiere nå står overfor store utfordringer,  ettersom folk tvinges til å endre atferden under isolasjonen. Vi er alle i samme båt, og det er viktig å huske på at kriser også fører med seg nye muligheter. Rent markedsføringsmessig får du her noen tanker og tips om hvordan du kan handle i denne krisen.

Både samfunnet, bedriftseiere og mennesker står overfor store utfordringer og omstillinger i forbindelse med det som skjer akkurat nå. Vi har allerede sett effekter som innstilte reiser, færre restaurantbesøk og redusert fysisk handel. Mye i situasjonen din som bedriftseier handler om å løse situasjonen her og nå, men det er også uhyre viktig å se lenger frem i tiden når krisen er overstått, og konjunkturen går oppover. 

 

Planlegg også langsiktig

Sett deg ned og identifiser hvilke ressurser rent kommunikasjonsmessig du har tilgjengelig i dagens situasjon. Still deg spørsmålet: Går det an å tilpasse dagens tilbud gjennom ny kommunikasjon slik at det passer til den rådende situasjonen? Innta en fremtidsrettet posisjon, og sett nye markedsføringsmål med en strategi som gjør at du får dekke kundenes behov også når isoleringsperioden og krisen er over.

 

Se nye muligheter

Én atferd føder ofte en annen. Coronaepidemien har ført til at mennesker isolerer seg i hjemmene sine for å redusere smitte og sykdomsspredning. Dette har ført til at e-handelen øker, mer media konsumeres og mer mat handles hjem, i stedet for at vi som før var mer sammen i det offentlige rom og kjøpte og spiste maten vår på stedet. Omverdensanalyser viser hvilken ny atferd i omgivelsene som har en stigende trend. Da kan du finne nye markeder, målgrupper eller segmenter du kan begynne å kommunisere mot og bygge en relasjon med. Identifiser hvilke kontaktpunkter som finnes i kundereisen som dere kan utvikle unike budskap eller aktiviteter mot for å føre dem frem mot kjøp.

 

Sett deg inn i kundenes tilnærmingsmåte og hvilke tilbud som lokker dem til handling. Kanskje ikke i dag, men når tilstanden snur, må du være i målgruppens tanker. Noe å huske på er at for 20 år siden var det ingen som trengte en iPad. Det behovet har Apple selv skapt og bygget opp med løpende og frekvent markedsføring.

 

En annen vei å gå er å benytte anledningen til å sette deg inn i markedsføringsstrategien på ordentlig, og på et dypere plan analysere hele bedriften din. Ta et helhetsgrep og finne nye veier å kommunisere på, eller optimalisere strategien ytterligere. Et tips er å se over hvordan dine egne kanaler samvirker med dine kjøpte kanaler. Kan man koordinere dem med dine opptjente kanaler for å oppnå flest mulig synergier?

 

Ikke slutt å kommunisere

Å tilpasse seg hurtig til den endrede måten å kommunisere på gjennom lavkonjunkturer og kriser er å foretrekke om man vil vinne markedsandeler. Når alle andre stenger ned annonseringen sin, får de som fortsetter mer oppmerksomhet og synlighet enn i det ellers så konkurranseutsatte reklamelandskapet. Derfor kan det være av stor verdi for alle organisasjoner og bedrifter å få hjelp og støtte fra en ekstern part slik at kommunikasjonen blir tilpasset ut ifra situasjonen og det egne tilbudet. Her er det langsiktige merkeverdier som står på spill. 

 

Møt også dine egne kunder i krisen. Både med budskapet om at dere tenker på deres beste, og hvordan dere opptrer  i disse omstendighetene. Vær åpen med hvordan det rammer virksomheten og hvilke tiltak dere gjør for å være så imøtekommende mot kundene som mulig. Om dere har fått økt belastning og lengre leveringstider, eller kjører dere hjemmelevering av lunsjene i stedet for å servere dem på stedet, kommuniser da dette. Gjennom løpende informasjon og en åpen dialog med kundene føler de seg tryggere 

 

Bli top of mind hos kundene dine

Se dagens situasjon som en mulighet til å styrke forholdet til kundene dine og få nye eller flere markedsandeler. Dette gjør du ved å fortsette å annonsere, men endre kommunikasjonens fokus til å handle om merkevaren din. Hvilke verdier og tilbud er unike for akkurat din bedrift? Hvis de kan formidles på en treffende måte til målgruppen i dag, føder det et behov i det lange løp. 

 

Så fortsett å annonsere, men med et annet og tilpasset budskap og med mer sikte på å styrke merkevaren enn å konvertere her og nå (om ikke virksomheten er av en slik karakter selvsagt). Da går du styrket ut av denne krisen. . Den som våger i usikre tider, kan vinne mye!

Mer Viva i innboksen din!