Trendspaning – bevegelige medier 2019

3

Publisert 18 desember 2018, 10:12 av Lukas Lind

På tampen av året tenkte vi her i Viva-bloggen å publisere en rekke trendspaninger for 2019. Først ut er jeg, Fredrik Lundqvist, Creative Content Manager hos Viva Media, som her vil se på hva som blir stort fremover innenfor bevegelige medier.

Enda mer vertikalt

For nesten nøyaktig et år siden skrev jeg en artikkel om trendene for 2018, der jeg fremhevet vertikal video som en av de tydelige trendene. Det viste seg heldigvis å stemme godt, og i dag er det få som regner vertikal video som noe forbigående. Det stående formatet har snarere blir et hygienekrav, ikke bare på de vertikalt rullende plattformene, som Facebook og Instagram, men også på Youtube for mobiler. I dag leverer vi i Viva sjelden et bevegelig produkt uten vertikal tilpasning til formatet 4:5, men jeg tror at også vil se det mer ekstremt vertikale formatet 9:16 bli sterkere i løpet av 2019, ikke minst gjennom Facebook og Instagrams økte satsninger på Stories-formatet.

Horisontal video på Facebook/Instagram/Linkedin svekkes altså i løpet av neste år.

 

Enda mer relevant

Hvert år øker antallet plattformer for digital annonsering, og vi lærer oss å bruke enda flere nye apper, tjenester og digitale nettverk. Dermed øker også eksponering vår for reklamebudskap, noe som på sin side fører til en økt grad av reklametrøtthet og mediestøy. For å kunne overleve som annonsør blir du nødt til å overdøve denne støyen, og skille deg ut fra mengden. Et sterkt kreativt format kan hjelpe deg med å oppnå dette, men det vil ikke være tilstrekkelig dersom du ikke også nisjer kommunikasjonen din mot relevante målgrupper.

Markedsføring i sin beste form er et svar på et uttalt eller uuttalt behov. Det er en hjelpende anbefaling, ikke fremfusende gatesalg. For å kunne forbli relevant når det gjelder videoannonsering må du lære deg å ikke bare tenke bevegelig i merkevarebyggingens øyemed (noe som er det vanligste), men også begynne å bruke bevegelige bilder for de delene av kundereisen som handler om overveielse og konvertering. La oss si at du driver en netthandel som selger sko. Du kan så absolutt produsere en klassisk reklamefilm med bilder fra butikken din, men den vil ha vansker med å overdøve mediestøyen. Hvis du derimot oppretter en Youtube-kanal som tilbyr tips rundt skotrender og skopleie, da begynner du å møte kundenes behov og søkeatferd knyttet til det du kan tilby, og du kan bygge tillit og konverteringen gjennom relevans. I tillegg til det må du også lære deg å bruke de verktøyene som hele tiden utvikles av Google og Facebook for å sikte annonseringen inn mot stadig smalere målgrupper. Her er det en svært spennende utvikling på gang for tiden, som vi sikkert vil se mer av i løpet av 2019. Relevans vil ha alt å si i det kommende året!

 

Enda mer diversifisert

Det finnes fremdeles annonsører som kjører på prinsippet «én film – alle kanaler», men i løpet av 2019 vil de som enda ikke har lært seg å formattilpasse filmene sine, betale dyrt i form av uteblitte resultater. Vi vet at 85 % av alle filmer spilles inn uten lyd på Facebook. Antakelig er tallene like på Instagram. I tillegg ruller begge disse plattformene vertikalt, som tidligere nevnt, og det gjør at en horisontal video mister nesten halvparten av den mulige annonseoverflaten. Men det er ikke bare de sosiale nettverkene som gagnes av det vertikale. Youtube viser til at 60 % av den totale trafikken til plattformen kommer fra mobiler, noe som gjør at de nå også tilbyr vertikale annonseformat. For Youtube er den hurtigst voksende skjermen derimot smart-TV, et høyst horisontalt format med helt andre forutsetninger for store lydbilder.

Konklusjonen er klar: Dersom du bare produserer ÉN variant av filmen din, vil den i beste fall bare være tilpasset for ÉN kanal. Mangfoldet av kanaler og forskjellene mellom dem er nå så store at vi på alvor må begynne å tenke formattilpasning.

 

Enda mer personlig

Betydningen av personlig markedsføring blir større og større på alle områder. Reklame er nå en naturlig del av de plattformene vi bruker som våre digitale oppholdsrom, som for eksempel Instagram. Bilder fra venner blandes sammen med reklame, og de merkevarene som lykkes best, er ofte de som jobber med å minske glipen mellom reklame og personlig innhold. Dette er grunnen til at «influencer marketing» har vokst med opp mot 33 % per år de siste årene, og selv om den nye veksten trolig vil avta noe, er det ingen tvil om at merkevarene vil fortsette å bruke påvirkere for å fremstå som personlige.

 

Enda mer organisk

Mitt eget håp er at flere merkevarer vil forstå viktigheten av organisk markedsføring og ikke bare sette sin lit til annonsekjøp for å nå en relevant målgruppe. Når du begynne å dele det som kundene søker etter, og tenker opplysningsfilm i stedet for reklamefilm, da er du forberedt for en fremtid der kundene selv velger hvilke merkevarer de ønsker å følge.

Mer Viva i innboksen din!