Unngå fallgruvene med Vivas superanalytiker

2

Publisert 17 januar 2018, 10:01 av Lukas Lind

I Viva Media har Linh Adelaida Johansson en spennende jobb som Digital Strategy & Analysis Manager. Her forklarer hun hvordan Viva jobber med analyse og hva effekten av en god analyse er.

Hvorfor er analyse så viktig for en bedrift?

For å få til en forandring eller forbedring må man endre måten man gjør ting på. En stor del av en analyse ligger i å identifisere forbedringspotensial. Analyse er viktig for å kunne ta de riktige avgjørelsene slik at hvert forretningsområde kan kunne utvikles og for å forstå synergiene mellom dem. Om man for eksempel analyserer en e-handel, kan man stille spørsmål som: Forstår brukerne og potensielle kunder hva nettstedet handler om og hva bedriften har å tilby? Hvor enkelt/vanskelig er det for brukere å gjennomføre nettstedets oppsatte mål? Leder man dem dit på en optimal måte? Hvilke sikkerhetsfaktorer finnes det på nettstedet? Og hvor personlig er det? Hva slags flaskehalser har nettstedet?

Hvordan ser analyseprosessen ut?

– Først identifiseres utfordringer og behov sammen med kunden. Så utformes analysen og den etterfølges av en gjennomføring der vi tar i bruk research, data og modeller. Dernest er det tid for presentasjon for kunden. Her slutter analysebudsjettet, men i enkelte tilfeller fortsetter arbeidet mitt. Senere skjer implementeringen, testingen og optimaliseringen av analysen. Dette er et kontinuerlig arbeid der hovedansvaret ligger hos kunden.

Hvilke feiltrinn er vanligst når det kommer til analysearbeid?

– Iblant tror man at én og samme analysemodell passer for alle bedrifter og virksomheter, men slik er det egentlig ikke. Alle bedrifter trenger en unik analyse som er skreddersydd for dem. En annen ting som også ofte undervurderes, er implementeringen. En analyse vil aldri være effektiv uten den. Testing og optimalisering er viktig siden ting stadig endres. Selv om en god analyse holder en stund fremover, er et fortløpende arbeid likevel nødvendig.

Hvordan jobber Viva med analyse?

– Vi begynner alltid med et innledningsmøte der vi diskuterer kundens unike behov. Det kan være hvilket forretningsområde som mest trenger ny innsikt. Vi synes det er bedre å være data-opplyst enn data-styrt. Vi ønsker å se den store sammenhengen i stedet for å stirre oss blind på tall. Vi kan utføre konverteringsanalyse, forretningsanalyse eller e-handelsanalyse. I tillegg finnes det en rekke mindre analyser inkludert i disse som kan omfatte posisjonering, varemerke, målgruppe, reklametekst eller nettsted – ja, hva det skulle være.

Hva er resultatet av en god analyse?

– Det er så enkelt å følge opptråkkede stier. En god analyse gjør det mulig å forstå hva som er viktig for å få til en endring eller forbedring, og gir innsikt om hva som må gjøres, hvordan det skal gjøres og hvorfor det bør gjøres. Det kan dreie seg om både små og store forandringer, der de større medfører en viss grad av risiko.

Hvordan minimerer man så disse risikoene?

– Ved å ha en dialog rundt risikotaking slik at kunden får forståelse for at enkelte endringer faktisk krever at man tar en del sjanser.
Det handler jo om å sette seg inn i kundens verden. Deretter minimerer man potensielle risikoer gjennom stadig å arbeide med implementering og hele tiden teste og forbedre. Om man jobber basert på en slik tankegang, har man en mye større sjanse for å lykkes.

Mer Viva i innboksen din!