Vinnende video i sosiale medier – del 1

2

Publisert 04 desember 2018, 08:12 av Robert Rollert

På Facebook, Instagram og i andre sosiale medier har man i motsetning til kino, TV og YouTube mange formater å jobbe med. Formatet er veldig viktig for kampanjenes resultater, og det samme gjelder hvordan man klipper materialet. Her kommer noen tips.

På Facebook, Instagram og i andre sosiale medier har man i motsetning til kino, TV og YouTube mange formater å jobbe med. Formatet er veldig viktig for kampanjenes resultater, og det samme gjelder hvordan man klipper materialet. Her kommer noen tips.

 

Ulike klipp for ulike plasseringer

Når man klipper for TV- eller kinoreklame, og til en viss grad for enkelte plasseringer på YouTube, bygger man opp en forventning og nysgjerrighet for å på slutten nå en konklusjon og et sluttpoeng. Man skaper kort og godt en historie eller hendelse. På Facebook og Instagram samt YouTubes pre-roll som man kan hoppe over etter 5 sekunder, må man klippe motsatt. Sluttpoenget og konklusjonen må komme først. Man pleier som oftest å si at merkevaren, budskapet og CTA bør presenteres i løpet av 2,5-3 sekunder. Budskapet må også fremgå tydelig fra filmen i løpet av den tiden. Man bør også i løpet av denne tiden vekke så pass mye nysgjerrighet at folk ønsker å se ferdig filmen. Hvis man får en høy frekvens og lang gjennomsnittstid
på visningen av videoen, vil man få en høyere poengsum, noe som medfører bedre plasseringer og flere visninger for det beløpet man har betalt for trafikken. CPM-en synker radikalt. For YouTube Bumper Ads (6 sekunder – kan ikke hoppes over) kan man om man ønsker det, vente til slutten med CTA og budskap, men man har på den annen side relativt kort tid på seg. En pre-,mid-,
eller end-roll som det er mulig å hoppe over, bør ha budskap, merkevare og CTA i løpet av 5 sekunder.

Lengden på video

Lengden på video for Facebook og Instagram er også viktig. Ideell tid er 10-15 sekunder, da har man mulighet til flest plasseringer og plattformer. Det er også passe tid for den som ser på, tålmodigheten er lavere på for eksempel Facebook eller Instagram enn på YouTube. Når det gjelder lengden på video, er det bra å tenke på uttrykket: «Så lang som nødvendig, men så kort som mulig.» Holder man seg innenfor 5-15 sekunder, fungerer filmen for de fleste plasseringer og plattformer.

«Lengden på video på sosiale medier bør være så lang som nødvendig, men så kort som mulig.»


Formater

Om man bare skal ha ett format, anbefaler jeg 1:1, det neste formatet bør være 4:5, deretter 9:16 og til slutt 16:9, som er det minst anvendelige formatet på Facebook og Instagram. Når man filmer, bør man holde handlingen samlet, slik at man kan klippe til i alle formater, fra liggende 16:9 til stående 9:16. Man trenger ikke nødvendigvis ha handlingen konsentrert til sentrum siden man kan panorere når man klipper, men nøkkelordet er en «samlet handling»

 

Riktig oppløsning

Man bør også filme i en oppløsning som tillater at man klipper fra 16:9 til 9:16 i full HD siden man i størst mulig grad vil laste opp så høyoppløselig materiale som mulig på sosiale medier. Alle medier komprimerer for ulike enheter og tilkoblinger, og når man laster opp den ferdige videoen, lagres den på nytt i et tjuetalls ulike oppløsninger, og jo bedre original man har, desto bedre blir den komprimerte versjonen. Hvis man filmer i 4K, er det rom for ulike formater.

Mer Viva i innboksen din!