Viva

Hvor er du i dag?

I Viva hjelper vi deg å nå målene dine. Det første steget dit, er å finne ut hvor du er i dag, slik at vi sammen kan planlegge en vei fremover. Det er ikke alltid lett å se selv det potensialet som finnes i virksomheten. Det er her Viva kommer inn og gir deg nye perspektiver. Når vi har en felles oppfatning av den nåværende situasjonen og har funnet ut hva de unike behovene og forutsetningene for virksomheten er, kan vi stake ut kursen fremover, mot en vellykket markedsføring og økt vekst.

Drevet av data

Viva har sin opprinnelse i det digitale, så for oss er det naturlig at effektiv markedsføring bygger på løpende evalueringer av virksomheten og all kommunikasjon rundt den. Det analytiske arbeidet utføres ikke bare én gang, men kontinuerlig, og det spiller en nøkkelrolle i all videre kommunikasjon.

Vårt analytiske arbeid bygger på stadig evaluering og optimalisering – vi finner muligheter som gir vekst for virksomheten din. Med mange ulike analytiske verktøy for hånden, hjelper vi deg å markedsføre virksomheten din med presisjon. Vi kartlegger kundereisen, utvikler idéer for effektiv kommunikasjon, og utfører analyser av målgrupper, konkurrenter og konvertering.

Vi jobber med et helhetlig perspektiv og styrker markedsføringen din ut fra flere ulike ståsteder.

Vekst

En viktig strategi for vekst i dag, er markedsføring basert på et helhetsperspektiv. Viva hjelper deg med å oppdage dine egne styrker og se hvor det er størst mulighet for vekst i markedet. Siden legger vi den strategien du trenger for å komme dit. Vi ønsker å være din langsiktige samarbeidspartner for å hjelpe deg å møte de utfordringer du stilles overfor, og nå ditt fulle potensial.

Merkevare

For at selskapet skal vokse på en bærekraftig måte og utvikle seg i ønsket retning, må du ha en tydelig forståelse av din egen merkevare. Gjennom strukturerte prosesser analyserer vi merkevaren din for å se helheten og strategisk kunne justere virksomhetens forretningsmodell, verditilbud, markedsstrategi og markedsføringsplan. Vi hjelper deg med å finne potensialet i merkevaren din.

Målgruppe

Ved å analysere målgruppene dine, blir du kjent med kundene og sikrer at du bruker rett budskap for å nå de rette personene. Vi kartlegger alle målgruppene dine gjennom inngående analyser av målgruppens behov, atferd og eventuelle utfordringer. Med en økt forståelse av målgruppene dine har du en unik mulighet til å utforme en markedsføringsstrategi som fokuserer på området med størst vekstpotensial.

Kundereise

Kunder er i en stadig utvikling i sitt forhold til en virksomheten – dette kalles også en kundereise. Vi kan kartlegge hvor kundene dine befinner seg på sin kundereise, i hvilke kanaler du best kan nå dem, og hvordan du best møter kundenes behov i de ulike utviklingsfasene for å få ut høyest mulig verdi per kunde. Hos oss får du hjelp til å ta velbegrunnede avgjørelser og nå ut til din beste kunde.

Nett

Framgangen med en nettside måles ikke i mengden trafikk, men i antall konverteringer – å få de besøkende til å utføre det du vil at de skal gjøre på nettstedet ditt. Analysene våre sikrer at siden din er tilpasset effektmålene (KPIéne), og at den adresserer de behov som målgruppen har, i samsvar med medievalget som ble foretatt i kundereisen, samtidig som tersklene for en konvertering er så lave som mulig. Vi hjelper deg med å få maksimal effekt av din tilstedeværelse på nettet.

Vi går hele veien

Når vi er ferdige med analysen vår, trenger du ikke selv prøve å finne ut hvordan du best anvender deg av informasjonen. Viva er markedsføringsbyrået med en bred samlet kompetanse, der alle har egne unike kunnskapsområder innen markedsføring. Dette gjør at analysens innsikt også kan realiseres i form av en annonse i valgte medier, eller en oppdatert merkevareidentitet.

I tillegg til kunnskapen og kompetansen vår, får du også engasjementet vårt. Samarbeidet utføres ikke mellom organisasjoner, men mellom mennesker. Vi er mennesker og ivrige markedsførere som brenner for å gi deg en best mulig markedsføring.

Vi hører på deg, viser deg veien i et ulendt terreng, og gir deg oppskriften for å lykkes med markedsføringen din, og på så vis nå forretningsmålene dine.

Kontakt oss i dag!

Andreas Totland