Viva

Velkoordinert og strategisk planlegging

Strategien bygger på vår innsikt i din virksomhet. Med data og kunnskap i ryggen, planlegger vi veien videre. Hvor er bedriften i dag? Hvor ønsker du å være? Hva sier dataene? Analysen vår forteller oss hvilke behov organisasjonen har, og strategien avgjør hvordan vi skal møte disse behovene og oppnå forretningsmålene gjennom en skreddersydd markedsføring.

Styrken i mangfoldet

Sammen legger vi en strategi og bestemmer oss for en medieplan for markedsføringen din. Her setter vi opp felles mål, KPIèr, kanaler, budskap, budsjett og aktivitetsplan. Viva har et mangfold av kraftfulle verktøy innen områder som SEM (søkemotormarkedsføring), analyse, kreativ idé, konseptualisering, sosiale medier samt digital og tradisjonell annonsering. Strategien avgjør hvordan vi best mulig tar i bruk hele eller deler av arsenalet vårt for å bygge merkevaren din, kombinert med et stort fokus på konvertering.

I strategien vår bruker vi all den informasjonen vi generer i analysearbeidet. Informasjonen brukes til å avgjøre hvilke markedsføringstiltak som er hensiktsmessige, når de skal gjennomføres, i hvilke kanaler og mot hvilken målgruppe eller målgrupper. Resultatet av strategien blir en målrettet og skjerpet innsats som gjøres til rett tid, med rett budsjett og med rett budskap for rett person. 

Markedsføring som helhet

Bruk Viva til å samle all markedsføringen din på ett sted. Analyse, strategi og implementering går hånd i hånd, og innen de ulike delene finnes det en rekke kraftfulle verktøy som må spille på lag for å oppnå størst mulig effekt. Bruker du Viva trenger du ingen andre, for vi kan ta hånd om hele bedriftens markedsføring.

Vi hjelper deg med blant annet

  • Mediestrategi
  • Aktivitets- og medieplan
  • Planlegging
  • Evaluering

Kontakt oss i dag