Mediestrategi

Et kvalitetshus trenger en stødig grunn. Når du blir premiumkunde hos oss,
setter vi oss grundig inn i virksomheten din. I fellesskap finner vi ut hva som er
målet ditt og hvem som er målgruppen. Vi sørger for teknologien og sammen
velger vi markedsføringskanaler. Her har vi i Viva Media muligheten til å spille
på alle tangentene våre – alt fra søkemotoroptimalisering og annonser i sosiale
medier til innhold og analyse. I denne synergien utformes en markedsføring
som tar deg helt i mål, og som gir konkurrentene dine en skikkelig utfordring.

God markedsføring skaper synergier

For at bedriften din skal kunne vokse eller beholde posisjonen sin, er markedsføring avgjørende. Tilbudet, kanalene og mulighetene er nærmest uendelige, og samtidig skjer det en hurtig og spennende utvikling som hele tiden skaper nye forutsetninger. Når du blir strategikunde hos oss, sørger vi for at alle markedsføringstiltakene dine spiller på lag og forsterker hverandre – og selvsagt at du satser riktig for akkurat bedriften og målgruppen din. Vi tar sikte
på å skape synergieffekter som gjør markedsføringen enda mer virkningsfull.

Den digitale markedsføringen kan også måles og forbedres fortløpende. Og om man vil ligge i teten, er det viktig å følge med på og evaluere satsningsområdene. Det er dette som driver oss og som gjør digital markedsføring til vår største
interesse.

Resultatorientert

For oss begynner fremgangsrik markedsføring med en effektiv strategi basert på en tydelig målsetting. Med utgangspunkt i denne målsettingen skaper vi så en helhetlig markedsføringsstrategi som er helt og holdent tilpasset virksomheten din og forutsetningene dine. Som strategikunde hos oss får du tilgang til alle ledd i prosessen, fra analyse og planlegging til utførelse og forhandling, samt kontinuerlig optimalisering og rapportering med tolkning av statistikk.

 

Dedikert prosjektleder

Hos oss får du en erfaren og kompetent prosjektleder som sammen med et team av våre eksperter innen hvert område av digital markedsføring setter strategien ut i livet og jobber målrettet for at markedsføringen skal gi så høy avkastning som mulig. Vi investerer i medier som kan fremvise statistikk. Dette gjør at vi har muligheten til å evaluere kampanjene løpende, og vi tilpasser og optimaliserer satsningsområdene i tråd med markedsendringer. Vi gir deg fullt innsyn i statistikken og regelmessige oppfølginger med resultatrapportering. Dessuten hjelper vi deg med mediekontakt og medierådgiving.

Vår mediestrategi består av:

Analyse

Vi analyserer dine nåværende medieinvesteringer og vurderer mulighetene i det digitale markedet for å se hvilke kanaler, metoder og budskap som er best egnet for å nå din målgruppe og dine mål.

Anbud

Når mediestrategien er satt, håndterer vi både medieforhandlinger og anbudene for deg.

Optimalisering

For å sikre at alle kampanjene vi utfører holder god kvalitet jobber vi kontinuerlig med optimalisering. Dette innebærer at vi suksessivt gjør satsningsområdene dine bedre og mer treffsikre.

Oppfølging

Hver markedssatsing følges opp og evalueres løpende. Som kunde får du ta del i tydelige statistikkrapporter som viser hvilket resultat investeringene dine har gitt.

Administrasjon

Vi tar hånd om alle ledd i kampanjen, fra fakturahåndtering og overlevering av kampanjemateriale til kvalitetssikring og kontakt med valgte medier.

Vil du vite hvordan markedsføringen din kan få gjennomslag i digitale medier?
Ta kontakt og hør hva vi kan gjøre for deg!

Viva Medias personvernpolicy