Mediestrategi

Markedsføring er avgjørende for at en bedrift skal kunne vokse eller opprettholde sin posisjon. Utvalget, kanalene og mulighetene innenfor digital markedsføring er nesten uendelige og samtidig skjer det en rask og spennende utvikling som hele tiden skaper nye forutsetninger. En effektiv mediestrategi sikrer at alle markedsføringstiltak virker sammen og forsterker hverandre. Da skapes en synergieffekt som gjør markedsføringen enda mer effektiv.

Den digitale markedsføringen kan også måles og forbedres løpende, noe som gjør det viktig å stadig følge og evaluere satsningene for de som ønsker å ligge i forkant. Det er dette som driver oss og gjør digital markedsføring til vår hovedinteresse!

 

Fokus på resultater

Vellykket markedsføring starter med en effektiv strategi basert på en klar målsetting. Med utgangspunkt i målene dine, hjelper vi deg med en helhetlig markedsføringsstrategi som er helt og holdent tilpasset din bedrift og dine forutsetninger. Våre strategier er resultatfokuserte, hvilket gjør kontinuerlig analyse, tilpasning og optimalisering av dine markedsføringstiltak til kjernen i det vi gjør. Tjenesten omfatter alle faser, fra analyse og planlegging, til gjennomføring og forhandling, løpende optimalisering og rapportering med tolking av statistikk.

Hos oss får du en dedikert prosjektleder som sammen med et team av våre erfarne eksperter innenfor ulike områder av digital markedsføring, oppfyller strategien og arbeider målrettet for at markedsføringen din skal gi en så høy avkastning som mulig. Siden strategien bare er så god som det resultatet den fører til, investerer vi i medier som rapporterer statistikk. Dette gir oss muligheten til å evaluere kampanjer regelmessig og tilpasse og optimalisere tiltakene dine i henhold til endringer i markedet. Vi gir deg full innsikt i statistikken, regelmessig oppfølging med resultatrapportering og vi hjelper deg med mediekontakt og medierådgivning.

 

Vår mediestrategi består av:

  • Analyse – Vi analyserer dine eksisterende medieinvesteringer og nåværende tiltak og vurderer muligheter i det digitale markedet for å se hvilke kanaler, metoder og budskap som er best egnet for å nå din målgruppe og dine mål.
  • Anskaffelse – Når mediestrategien er satt, håndterer vi både medieforhandlingen og anskaffelser for deg.
  • Optimalisering For å sikre at alle anskaffede kampanjer holder god kvalitet arbeider vi kontinuerlig med optimalisering. Dette betyr at vi gradvis gjør tiltakene dine bedre og mer treffsikre.
  • Oppfølging – Hvert markedstiltak følges opp og evalueres fortløpende. Som kunde får dere innblikk i tydelige statistikkrapporter som viser hvilke resultater investeringene deres har gitt.
  • Administrasjon – Vi tar hånd om alle aspekter, fra fakturabehandling og overføring av kampanjemateriell til kvalitetssikring og kontakt med utvalgte medier.

 

Vil du finne ut hvordan markedsføring kan lede til gjennomslag i digitale medier? Kontakt oss og finn ut hva vi kan gjøre for deg!