Viva

Care

Vi bryr oss om verden rundt oss, og vi ønsker å utgjøre en forskjell. Gjennom CSR-arbeidet vårt, Care, ønsker vi å hjelpe dem som ikke er like heldig stilt som oss, og å støtte organisasjoner som ønsker å skape en bedre morgendag for alle i samfunnet.

Kirkens Bymisjon

Viva Media har kontorer i Uppsala, Kalmar, Bergen og Oslo, og vi vi ønsker å bidra til at byene våre blir enda mer medmenneskelige og fylt med enda mer omtanke. Slik vi ser det, begynner dette med at man strekker ut en hånd og hjelper de vanskeligstilte med å gjenvinne kontrollen over sine egne liv og få en følelse av tilhørighet i samfunnet. Derfor støtter vi Kirkens Bymisjon/Stadmissionens arbeid i våre tre byer Uppsala, Kalmar og Oslo.

Kirkens Bymisjon er en ideell stiftelse som ser de menneskene i samfunnet som ingen andre ser. De hjelper mennesker som lever i en eller annen form for utenforskap, og som er i behov av enten akutt eller langsiktig støtte. Gjennom Kirkens Bymisjons virke får disse menneskene respekt, håp og en mulighet til å stifte nye relasjoner i en varm sosial sammenheng. De blir sett som mennesker og får hjelp til å dreie livene sine inn på en ny og positiv kurs.

Kirkens Bymisjon har vår beundring og takknemlighet for alt de gjør, og derfor har vi valgt å engasjere oss i deres viktige virksomhet. Vi støtter dem gjennom å hjelpe til med det vi er dyktige på – markedsføring. Men også med å hjelpe til som frivillige ved ulike aktiviteter som Kirkens Bymisjon arrangerer. Å skape forandring gjennom et personlig engasjement er noe vi helhjertet støtter og tror på.

Se vår case om arbeidet vårt med Uppsala Stadsmission

Med verdiskaping i vårt DNA

For oss i Viva Meda har mennesker alltid stått i sentrum for det vi gjør, og helt siden starten har vi samarbeidet med ulike initiativer som jobber for samfunnets beste. Tidligere har vi engasjert oss i organisasjoner som UNHCR, Ungt Entreprenørskap og Berättarministeriet. Vi er hele tiden på utkikk etter nye måter nå ut til mennesker i nød på, og vi ønsker å øke det sosiale engasjementet vårt. Vi brenner for verdiskaping – både profesjonelt og sosialt – og verdiskaping begynner med at vi byr på det vi har.