Viva

Berättarministeriet

Stiftelsen Berättarministeriet arrangerer skriveverksteder der barn og unge i sosioøkonomisk vanskeligstilte områder kan få utrykk for sin kreativitet.

Gjennom dette engasjementet ønsker de å oppmuntre de unge og styrke deres tiltro til egne evner. Berättarministeriet arbeider for et samfunn der alle skal føle seg trygge det skrevne ord og inneha forutsetninger for å delta aktivt i samfunnslivet. Dette er et initiativ som vi har stor tro på og som vi ønsker å være en del av. Derfor er vi med og støtter Berättarministeriet som deres samarbeidspartner. Slik beskriver de virksomheten på nettstedet sitt:

Skriveverkstedet – en fantasiverden

Skriveverkstedene våre er utformet for å lokke frem fantasien og oppmuntre til kreativitet. Det første barna møter, er vårt Alien Supermarket. Her finner man alt et romvesen måtte trenge: sjufingrede hansker, rakettdrivstoff og selvgrønningskrem. Her finnes det også en hemmelig dør, og barna må selv pønske ut passordet for å komme seg videre inn til Berättarministeriets bokforlag. Der inne, bak en lukket dør, beklager redaktør Schwartz seg over personalets mangel på fantasi. Takk og lov for barna som kan hjelpe personalet med å skrive fantasifulle bøker.

Berättarministeriets virksomhet og organisasjon bygger på fire kjerneverdier som ligger til grunn for alle deler av driften og holdningsgrunnlaget når det gjelder relasjoner og samarbeid.

Ansvarsbevissthet

Berättarministeriet tar ansvar for samfunnsutviklingen med en virksomhet som preges av ansvarsbevissthet i alle ledd. Metodene er utprøvde og evalueres fortløpende. De frivillige må legge frem vandelsattest, de gis opplæring og de jobber alltid sammen. Samarbeidspartnere velges med omhu og er en del av Berättarministeriets arbeidslag.

Kreativitet

Fantasi står sentralt for Berättarministeriets metode. Skriveverkstedene, programmene og aktivitetene er utformet til kreative og lystbetonte verktøy for å oppnå det overordnede målet – å inspirere barna til å erobre det skrevne ordet.

Kvalitet

Berättarministeriet ønsker å være en støtte i undervisningen og et viktig samlingssted for barna. Alle investeringer kvalitetssikres, evalueres og utvikles kontinuerlig. Hvert år oppnevnes det en referansegruppe med eksperter innen læremidler og utdaning som bidrar med ideer, råd og synspunkter.

Tilgjengelighet

Samtlige programmer og aktiviteter er kostnadsfrie og tilgjengelige for alle barn i Berättarministeriets målgruppe – barn og unge 8–18 år (med fokus på årstrinn 2–5) i sosioøkonomisk utsatte områder. Berättarministeriet er inkluderende og tilgjengelig for sine besøkende – både når det gjelder tonalitet, tiltale og geografisk beliggenhet.