Viva

Ungt Entreprenørskap

Ungt entreprenørskap gir unge mennesker mulighet til å utvikle kreativitet, nyskapning og  gründervirksomhet. Dette gjør de gjennom læremateriell for grunnskolen og programmet Ungdomsbedrift for den videregående skolen.

I tillegg til dette organiserer stiftelsen også seminarer og gir unge mulighet til stipend og til utveksling med andre land. Ungt Entreprenørskap arbeider for å gi de unge tro på sitt eget entreprenørskap ved å kombinere teori og praksis, og ved å sette dem i kontakt med næringslivet og samarbeidspartnere.

Som partner til Ungt Entreprenørskap ønsker vi å være med og støtte innovasjon og nyskapning blant de unge. Det er nettopp initiativene deres som bygger samfunnet og fremtiden vår.

Les mer om Ungt Entreprenørskap.