Viva

Viva støtter helhjertet UNHCRs viktige arbeid.

Vi i Viva Media har det ærefulle oppdraget å styrke markedsføringen for innsamlingsorganisasjonen Sverige for UNHCR.
– Det føles virkelig fantastisk å kunne daglig bidra til det utrolig viktige arbeidet de gjør, sier Arash Gilan, administrerende direktør i Viva Media, som selv har flyktningbakgrunn.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har FNs mandat til å hjelpe og beskytte alle mennesker som befinner seg på flukt rundt om i verden. Sverige for UNHCR er organisasjonens innsamlingspartner i Sverige.

UNHCR deler ut nødhjelp, kjemper for menneskerettigheter for mennesker på flukt og skaper løsninger for en trygg fremtid i sikkerhet. UNHCRs arbeid bidrar til å nå så mange som 12 av FNs 17 globale mål, som du kan lese mer om på bloggen deres.

– Vi her i Viva Media støtter helhjertet den forskjellen de utgjør i verden. Siden jeg selv er en politisk flyktning fra den kurdiske delen av Iran, ble jeg veldig sterkt engasjert da Sverige for UNHCR kontaktet oss, sier Arash Gilan, adm.dir. i Viva Media.

Det var flere grunner til at UNHCR valgte nettopp Viva Media som partner for markedsføringen sin.

– I en tid der atferdsmønstrene til både forbrukere og givere er i hurtig endring, må vi hele tiden henge med i svingene, finslipe metodene våre og våge å stille spørsmål ved gamle sannheter. Med Viva Medias hjelp er jeg overbevist om at vi vil kunne innta en ledende digital posisjon i innsamlingsbransjen, sier Åsa Widell, generalsekretær for Sverige for UNHCR.

– For oss føles det selvfølgelig ekstra verdifullt med Arash sitt engasjement som har bunn i hans egen erfaring

 sier Åsa Widell, generalsekretær for Sverige for UNHCR.

Viva Media planlegger å ta Sverige for UNHCRs markedsførings- og giverreise til neste steg gjennom kreative og konstruktive grep. Arbeidet er allerede i gang, og til å begynne med strekker avtalen seg frem til desember 2019.

I løpet av de siste to tiårene har antallet mennesker på flukt som følge av krig eller forfølgelse økt fra 33,9 millioner i 1997 til 68,5 millioner i 2017, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Den største økningen har skjedd de siste fem årene, fremfor alt på grunn av krigen i Syria som brøt ut i 2011.

Det var et utrolig gledelig øyeblikk da Arash Gilan, adm.dir. i Viva Media, overleverte sjekken pålydende én million kroner til UNHCR-kontorets medarbeidere.

UNHCR er FNs høykommissær for flyktninger og iverksetter internasjonale innsatser for å beskytte mennesker som er blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine på grunn av konflikt eller forfølgelse.