Hos Viva er du i trygge hender.

Vi er stolte over å være sertifisert som Premier Google Partner, en attestering som garanterer at vi anvender oss av det siste innen teknikk og metoder når vi annonserer via Google.

En forutsetning for denne kvalitetsmerkingen er at vi stadig stiller høye krav til resultat og at vi gjennomfører avanserte og regelmessige evalueringer.

Blant annet kreves det følgende:

• Påse at minst to personer blir AdWords-sertifiserte for å vise at vi har avansert kjennskap til AdWords.

• Nå et høyere utgiftskrav over håndterte kontoer for å visa at Viva Media har en sunn aktivitet.

• Oppfyll kravet til prestasjon ved å ha stabile inntekter og vekst i AdWords, samt bevare og utvikle kundebasen.