Viva

Retningslinjer for personvern og cookiepolicy for Viva Media

For oss i Viva Media er det viktig å være helt transparente, både på hvordan vi jobber og hvordan vi håndterer opplysningene vi innhenter. I disse retningslinjene for personvern og markedsføring forklarer vi hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger og informasjonskapsler på nettstedet vårt, samt dine rettigheter og våre forpliktelser overfor deg som besøkende og kunde.

1. Generelt

Disse retningslinjene for personvern og markedsføring (“Personvernretningslinjer”) beskriver hvordan Viva Media AB, org. nr 556973-4675, Stationsgatan 23, 753 40 Uppsala, e-post: privacy@vivamedia.se (“Viva Media”, “vi”), innhenter, bruker, deler og lagrer dine personopplysninger.

Personvernretningslinjene gjelder når Viva Media inngår avtale med kunde som kjøper tjenester av Viva Media. Personvernretningslinjene gjelder også for besøkende til Viva Medias nettsteder. Vi vil med disse Personvernretningslinjene vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

2. Dataansvar


2.1 Viva Media som Dataansvarlig

Viva Media er dataansvarlig for behandling av dine personopplysninger som kunde eller besøkende til nettstedet vårt og er ansvarlig for at en sådan behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

2.2 Viva Media som Databehandler

Viva Medias kunder er på sin side dataansvarlig for personopplysninger de innhenter og deler med Viva Media, ved for eksempel markedsføring via SMS mot kundens målgruppe som inneholder personopplysninger (for eksempel navn, telefonnummer). Viva Medias rolle blir da som Databehandler for våre kunder. Dette er noe som Viva Media har kommet frem til sammen med våre juridiske partnere og er en personvernavtale som gjelder alle våre kunder som hyrer oss som databehandler.

2.3 Kunde som Dataansvarlig

Om du deler personopplysninger ved for eksempel å gi leverandører innlogging til nettstedet ditt, er det viktig at du sikrer at personopplysningene ikke deles videre – alternativt at du skriver en personvernavtale med leverandøren din. Dette er noe som det er viktig for deg som kunde å være klar over, og som dataansvarlig må du sørge for at du har en personvernavtale med instruksjoner til leverandøren din.


3. Når behandler vi dine personopplysninger?


3.1 
For at du skal kunne besøke nettstedet vårt og få en så god opplevelse som mulig, skaffe deg visse opplysninger, lese nyhetsbrev eller inngå avtale med oss må vi hente inn og behandle personopplysninger om deg.

3.2 Viva Media innhenter og behandler personopplysninger om deg når du besøker nettstedet vårt, inngår avtale med oss, når du deltar på et arrangement i regi av Viva Media eller på annet vis har kontakt med Viva Media. Informasjonen som samles inn fra deg ved kjøp av våre tjenester eller når du ber om informasjon om våre tjenester, kreves for at du skal kunne inngå avtale med Viva Media og for at Viva Media skal kunne tilby sine tjenester og tilbud.


4. Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?


4.1
 For deg som er kunde hos Viva Media

De personopplysninger Viva Media samler inn og behandler om deg i egenskap av kunde som gjennomfører kjøp av våre tjenester, er:

• Navn og identifikasjonsnummer (organisasjonsnummer)
• Adresse
• Telefonnummer og e-postadresse
• Betalingsopplysninger
• Kundenummer
• IP-adresse og informasjon om din bruk av Viva Medias nettsted

4.2 For deg som er besøkende på nettstedet vårt

De personopplysninger Viva Media samler inn og behandler om deg som besøkende til nettstedet vårt, er:

• Navn
• Adresse
• Telefonnummer og e-postadresse
• IP-adresse og informasjon om din bruk av Viva Medias nettsted

Informasjon om hvilke av våre tjenester eller tilbud du har vist interesse for, hvordan du anvender deg av nyhetsbrevet vårt, blogg og sosiale kanaler samt hvilke arrangement du har meldt deg på


5. Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?


5.1 For deg som er kunde hos Viva Media

Viva Media behandler personopplysningene dine av ulike hensikter. Hovedsakelig behandler Viva Media dine personopplysninger for å:

• Overholde våre forpliktelser overfor deg som kunde, slik som gjennomføring av avtaler mellom partene, fakturering og levering av våre tjenester og support
• Muliggjøre generelt kundestøtte og kundeservice, for eksempel å svare på spørsmål og rette feilaktige opplysninger
• Gi informasjon og målrette markedsføring per post, e-post, SMS/MMS samt telefon angående Viva Medias og utvalgte samarbeidspartneres tjenester
• Gi deg relevant informasjon og tilpassede tilbud i nyhetsbrev samt på nett eller sosiale kanaler
• Vurdere hvilke betalingsmodeller vi kan tilby deg, for eksempel gjennom kredittvurderinger
• Forbedre kundetilbudet vårt, for eksempel utvikling av tjenester, produkter og funksjoner;

Opplysningene kan også danne grunnlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk, forretningsoppfølging samt forretnings- og metodeutvikling relatert til kjøp av tjenester.

5.2 For deg som er besøkende til nettstedet vårt

Informasjonskapsler (cookies) lagres kontinuerlig så lenge du har godkjent dette. I andre fall lagres personopplysninger når:

• Du laster ned retningslinjer eller annen fil via et skjema
• Du starter en chat
• Du registrerer deg for nyhetsbrevet vårt eller du ønsker å mer informasjon fra oss om tjenestene våre
• På andre måter overfører personopplysninger til oss digitalt, for eksempel via kontaktskjema eller annen påmelding til kurs, arrangementer og seminarer

I tillegg til listen ovenfor behandler Viva Media også personopplysninger om besøkende på nettstedet vårt for å:

• Gi spesialtilbud
• Muliggjøre kommunikasjon med deg som besøkende via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
• Fremlegge personlige tilbud, markedsføring og invitasjoner til arrangementer via telefon, post, e-post samt SMS/MMS


6. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger


6.1 
Viva Media baserer behandlingen av dine personopplysninger på en rekke juridiske grunner. Disse er beskrevet i dette avsnittet.

6.2 Vi behandler blant annet personopplysningene dine for å kunne oppfylle avtalen med deg som kunde, slik som å kunne kontakte deg for gjennomgang av de tjenestene vi utfører på vegne av deg. Overfor deg som besøkende av nettstedet vårt, slik som din atferd på nettstedet vårt, din samhandling med Viva Media samt din interesse i våre tilbud og produkter for å kunne oppfylle våre forpliktelser til å gi deg personlige tilbud.

6.3 En del av den behandlingen av personopplysninger som vi utfører, baserer seg på en såkalt interesseavveining. Dette gjelder for eksempel den behandlingen vi utfører for å kunne sende tilbud til deg om våre tjenester samt for å lage en begrenset segmentering av kunder, for eksempel basert på totale innkjøpssummer. Viva Media behandler ikke sensitive personopplysninger basert på en interesseavveining og utfører ingen behandling som utgjør profilering basert på en interesseavveining.

6.4 I enkelte tilfeller kan Viva Media ha en juridisk forpliktelse til å behandle dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel behandling av personopplysninger som vi utfører for å kunne oppfylle kravene i regnskapsloven.


7. Oppsummering av vår behandling av personopplysninger

• For å levere, administrere og utvikle våre tjenester samt tilby support har vi som juridisk grunnlag fullførelse av avtale om kjøp (salgsbetingelser). Kategorier av personopplysninger er navn, telefonnummer og e-postadresse. Lagringstiden gjelder opp til to år etter at du sist var aktiv kunde hos Viva Media

• For å forsikre oss om at lovkrav etterfølges, slik som regnskapsloven, er Vivas juridiske grunnlag juridisk forpliktelse. Kategorier av personopplysninger er navn og identifikasjonsnummer (organisasjonsnummer), adresse (inklusive faktureringsadresse) og kundenummer. Vi lagrer opplysningene så lenge vi er pålagt å lagre opplysningen i samsvar med gjeldende lovgivning.

• For å markedsføre Viva Media og våre samarbeidspartneres eller konsernselskaps tjenester gjennom post, e-post, telefon og SMS/MMS er vårt juridiske grunnlag interesseavveining. Kategorier av personopplysninger er navn, telefonnummer og e-postadresse. Viva lagrer disse opplysningene i opp til to år etter at du sist var aktiv kunde hos Viva Media.

• For å gi deg som besøkende til nettstedet vårt muligheten til å motta tilpassede tilbud samt muliggjøre direktemarkedsføring via post, e-post, telefon eller SMS/MMS er vårt juridiske grunnlag interesseavveining og samtykke. Kategorier av personopplysninger er navn, telefonnummer og e-postadresse, IP-adresse og informasjon om din bruk av Viva Medias nettsted, informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, hvilke av våre tilbud du har vært interessert i, hvilke av våre nyhetsbrev du har samhandlet med og hvilke arrangementer du har meldt deg på. Viva lagrer disse opplysningene så lenge du ikke selv ber oss om å fjerne opplysningene dine og om å slutte å kommunisere med deg.


8. Profilering

8.1 Viva Media kan behandla dine personopplysninger gjennom profilering av dine besøk på nettstedet vårt. Viva Media kan analysere informasjon om hvordan du du bruker nettstedet vårt, hvilke av våre tjenester og tilbud du har samhandlet med og hvilke av våre arrangementer du har meldt deg på og opplysninger om din surfeatferd på nettstedet vårt for å kunne gi deg tilbud som vi tror passer deg og for å invitere deg til arrangementer som vi tror du ønsker å ta del i.

8.2 Du kan når som helst motsette deg behandling av personopplysninger gjennom profilering. Dette gjør du ved å kontakte oss på privacy@vivamedia.se.

Når Viva Media har mottatt varsel fra deg, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger til dette formålet.


9. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?


9.1
 Dine personopplysninger lagres bare så lenge det finnes et behov for å lagre dem for å oppfylle de formålene som oppgavene ble samlet inn for, i samsvar med disse personvernretningslinjene . Viva Media kan lagre opplysningene lenger hvis det er nødvendig for å overholde lovkravene eller for å ivareta Viva Medias juridiske interesser, for eksempel hvis det pågår en juridisk prosess.

9.2 Viva Media lagrer personopplysninger om kunder i høyst 24 måneder etter at du sist var en aktiv kunde hos Viva Media.

9.3 Viva Media lagrer opplysninger om besøkende til Viva Medias nettsted frem til du ber om å få dine personopplysninger fjernet.


10. Hvem gir vi personopplysninger til?


10.1
 Viva Media vil utlevere opplysningene dine til tredjepart, slik som Viva Medias konsernselskap, markedsføringspartnere og leverandører av tjenester for kredittopplysning.

10.2 Tredjepart som Viva Media gir informasjon til eller på annet vis tilbyr informasjon om en kunde eller besøkende til Viva medias nettsted, kan bare bruker opplysningene med det formål å selge og markedsføre Viva Medias og Viva Medias samarbeidspartneres og konsernselskaps tjenester og produkter eller med sikte på å levere tjenester med tilknytning til Viva Medias avtale med deg som kunde eller besøkende på nettstedet vårt.

10.3 Personopplysninger vil bli utlevert av Viva Media om det er nødvendig for å oppfylle gjeldende lov- eller myndighetskrav, for å ivareta Viva Medias juridiske interesser eller for å oppdage, forebygge eller gjøre oppmerksom på svindel eller andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

10.4 Viva Media vil overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS dersom noen av Viva Medias leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg der. Dersom personopplysninger overføres til et land utenfor EU/EØS, vil Viva Media treffe tiltak for å sikre at personopplysningene forblir vernet og også treffe de tiltak som kreves for å på lovlig vis overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

10.5 Viva Media vil ikke selge dine personopplysninger til tredjeparter med mindre vi har din tillatelse til det.


11. Endring av personvernretningslinjer


11.1
 Viva Media har rett til å endre personvernretningslinjene og vi vil med rimelig varsel underrette deg når endringer gjøres i personvernretningslinjene.

12. Vern av dine personopplysninger

Vi vil at du skal kunne føle deg trygg når du gir oss dine personopplysninger. Vi har utviklet og innført de nødvendige sikkerhetstiltak for å verne dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring og sletting.


13. Dine rettigheter


13.1 
Viva Media er ansvarlig for at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lover.

13.2 Viva Media vil, på din forespørsel eller på eget initiativ, korrigere, avidentifisere, slette eller supplere opplysninger som oppdages å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

13.3 Du har rett til å be om:

• Tilgang til dine personopplysninger. Dette innebærer at du har rett til å be om et registerutdrag av den behandlingen som vi gjennomfører vedrørende dine personopplysninger. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysninger som behandles. Du har rett til å kostnadsfritt motta et registerutdrag over hvilke personopplysninger som er registrert om deg, hensikten med behandlingen og til hvilke mottakere opplysningene er utlevert eller skal utleveres. Du har også rett til å i registerutdraget få informasjon om hvor opplysningene er hentet fra, dersom personopplysningene ikke er hentet fra deg, forekomsten av automatisert beslutningstaking (deriblant profilering) samt den angitte perioden der opplysningene blir lagret eller kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden. Du har videre rett til å i registerutdraget få informasjon om dine øvrige rettigheter som angis i dette avsnittet.

• Korrigering av dine personopplysninger. Vi vil på din forespørsel rette opp feil eller ufullstendige opplysninger vi behandler om deg, så raskt som mulig.

• Sletting av dine personopplysninger. Dette betyr at du har rett til å be om at dine personopplysninger fjernes om de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for. Det kan imidlertid finnes juridiske krav på at vi ikke umiddelbart kan slette personopplysningene dine i eksempelvis regnskaps- og skattelovgivning. Vi vil da avslutte den behandlingen som gjøres for andre formål enn å overholde lovgivningen.

• Begrensning av behandling. Dette betyr at dine personopplysninger markeres slik at de bare kan behandles for visse avgrensede formål. Du kan blant annet be om en begrensing når du anser at opplysningene dine er feilaktige og du har bedt om en rettelse i henhold til punkt 13.3.2. I løpet av tiden da opplysningenes korrekthet etterprøves, vil behandlingen av dem begrenses.

13.4 Viva Media vil underrette hver mottaker som har fått personopplysningene utlevert, i samsvar med punkt 10 ovenfor, om eventuelle korrigeringer eller slettinger av opplysninger samt begrensning av behandling av informasjon.

13.5 Du har krav på dataportabilitet. Dette innebærer retten til, under visse forutsetninger, å hente ut og overføre dine personlige opplysninger i et strukturert, generelt anvendt og maskinlesbart format til en annen dataansvarlig.

13.6 Du har rett til å motsette deg databehandling som utføres på grunnlag av en interesseavveining. Dersom du motsetter deg en slik behandling, vil vi bare fortsette behandlingen dersom det finnes en berettiget grunn til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser.

13.7 Dersom du ikke vil at vi behandler dine personopplysninger for direktemarkedsføring, har du alltid rett til å motsette deg en slik behandling ved å sende en e-post til privacy@vivamedia.se. Når vi har mottatt innvendingen din, vil vi slutte å behandle personopplysningene for slike markedsføringsformål.

13.8 Du har rett til å fremlegge eventuelle klager angående behandlingen av dine personopplysninger til Datatilsynet.


14. Informasjonskapsler (cookies)

Når du besøker nettstedet vårt, bruker vi informasjonskapsler. Dette kan du lese mer om i Viva Medias retningslinjer for informasjonskapsler lenger nede på denne siden.


15. Kontaktinformasjon


15.1
 Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende disse personvernretningslinjene, behandlingen av dine personopplysninger eller om du ønsker en utskrift. Du finner vår kontaktinformasjon nedenfor.

Viva Media AB
Stationsgatan 23,
753 40 Uppsala,
privacy@vivamedia.se

Retningslinjer for informasjonskapsler

For oss i Viva Media er det viktig å være helt transparente, både angående hvordan vi jobber og hvordan vi håndterer de opplysningene vi samler inn. Vi ønsker å forklare hvorfor vi behandler informasjonskapsler på nettstedet vårt, hvilke rettigheter du har og hvilke forpliktelser vi har overfor deg som besøkende.


1. Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes til datamaskinen din via nettleseren når du besøker et nettsted. Funksjonen deres er å samle informasjon om hvordan en besøkende bruker et nettsted, ofte for å kunne tilby tilpasset innhold.


2. Hvorfor bruker Viva Media informasjonskapsler?

Hele grunntanken bak nettstedet vårt er å kunne levere en så god opplevelse som mulig for våre besøkende. Vi ønsker blant annet å kunne presentere skreddersydde løsninger og gi inngående informasjon som er tilpasset til hver person som bruker nettstedet. For at vi skal kunne gjøre dette sporer vi hvordan de besøkende klikker seg rundt og hvordan de bruker nettstedet. Dette gjør at vi senere kan fremme forslag til videre lesning innen det spesifikke emnet eller relaterte områder.

Det er selvsagt også mulig å bruke nettstedet vårt uten å la oss lagre informasjonskapsler. Da blir opplevelsen imidlertid ikke like personlig og flott som den var tiltenkt.

Dersom du legger igjen e-postadressen din hos oss under ditt besøk på nettstedet, knyttes informasjonskapselen til denne. Så sant du gir oss din tillatelse, gjøre dette det mulig for oss å kontakte deg med forslag til fordypet lesning innen det området du er interessert i, eller for oss å foreslå produkter vi tror du kan være interessert i.


3. Hva bruker Viva Media informasjonskapsler til?

Informasjonskapsler spores ved hjelp av «trackers» og disse har ulike formål. I vårt tilfelle handler det kun om å tilby den besøkende en skreddersydd opplevelse av utvalget vårt.


4. Overføres opplysningene til en tredjepart?

Vi bruker følgende trackere for å spore og analysere informasjonskapsler:

  • Google Analytics, 2 års varighet.

– Informasjonen i disse informasjonskapslene, inkludert IP-adressen, overføres til Google bare for at de skal kunne utføre tjenester for Viva Media knyttet til nettstedet. Viva Media har ingen direkte tilgang til disse IP-numrene. Google overfører ikke opplysninger til noen tredjeparter, unntatt i de tilfeller der dette er påkrevd ved lov eller når tredjepart behandler informasjonen på oppdrag av Google. Se samtlige informasjonskapsler fra Google Analytics.

– Formål: Disse informasjonskapslene hjelper oss med å analysere de besøkendes atferd på nettstedet for å forbedre brukeropplevelsen og sikre nettstedets funksjonalitet

  • Facebook Pixel, 12 måneders varighet

– Informasjonen i disse informasjonskapslene overføres kun til Facebook for at de skal kunne etablere relevante målgrupper. Viva Media har ingen direkte tilgang til disse brukerdataene.
– Formål: Bygge målgrupper for å kunne tilpasse kundeopplevelsen
– https://www.facebook.com/policies/cookies/

  • Linkedin Insights, 24 måneders varighet

– Informasjonen i disse informasjonskapslene overføres til LinkedIn bare for at de skal kunne etablere relevante målgrupper. Viva Media har ingen direkte tilgang til disse brukerdataene.
– Formål: Bygge målgrupper for å tilpasse kundeopplevelsen
– https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

  • Double Click, 24 måneders varighet

– Formål: Disse informasjonskapslene settes inn av en tredjepart – DoubleClick – og brukes for visning av målrettede annonser som er relevante for den besøkende over hele nettet. Målrettede annonser kan vises basert på den besøkendes tidligere besøk hos vivamedia.se. Annonser om et emne den besøkende har vis interesse for på vivamedia.se, kan for eksempel vises på nettet. Dessuten måler disse informasjonskapslene konverteringsfrekvensen for annonser som presenteres for brukeren.

https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en

  • Leadfeeder, varighet 24 måneder

– Sporing via IP-nummer, firmanavn

– Informasjonen i denne sporingen overføres til Leadfeeder bare med det formål at Viva Media skal kunne ta del av informasjonen. Viva Media har ingen direkte tilgang til å se sporingens IP-nummer, men bare adressens registrerte firmanavn. Hensikten er å kunne utvikle innhold og informasjon som er tilpasset våre besøkendes behov. Opplysninger som Leadfeeder samler inn om de besøkende, er IP-nummer (firmanavn synlig), besøkte sider og tid på besøkte sider.

https://www.leadfeeder.com/leadfeeder-and-gdpr/

  • Sales Manago, 24 måneders varighet

– IP-nummer, e-postadresse
– Tilpasse brukerens opplevelse


5. Når lagrer Viva Media informasjonskapsler?

Informasjonskapsler lagres kontinuerlig, så lenge du har godkjent det. Om du velger å ikke gi oss ditt samtykke til å bruke informasjonskapsler på nettstedet vårt, vil en informasjonskapsel lagres på datamaskinen din bare med den hensikt å huske valget ditt.


6. Din rettigheter

Enkelte foretrekker å ikke bruke informasjonskapsler. De fleste nettlesere lar deg derfor selv velge hvordan informasjonskapsler skal håndteres.

Visse nettlesere begrenser eller sletter informasjonskapsler. Derfor anbefaler vi at du studerer innstillingene for informasjonskapsler og annonser. Visse nettlesere gir deg en mer presis kontroll, i og med at du kan angi regler for håndtering av informasjonskapsler på ulike nettsteder. Dette betyr at du kan angi at informasjonskapsler bare skal tillates fra nettsteder du stoler på.


Innstillinger for nettlesere:
 De fleste nettlesere har innstillinger for å forhindre at informasjonskapsler lastes ned på datamaskinen din. Dersom du velger å blokkere informasjonskapsler, kan dette samtidig innebære at noen av funksjonene i dette nettstedet (og andre) ikke vil fungere på tiltenkt måte, noe som kan begrense din brukeropplevelse. Innstillingene finnes vanligvis under alternativ- eller innstillingsmenyene i nettleseren din. For å velge riktig innstillinger kan noen av de følgende lenker være nyttige. Du kan også bruke hjelpfunksjonen i nettleseren din for mer informasjon.

Inaktivere anonyme Google Analytics-informasjonskapsler: Du kan installere en Google Analytics”-nettleser-plugin for å forhindre at nettstedet sender informasjon om ditt besøk til Google Analytics. Du finner mer informasjon om dette nedenfor:

• Google Analytics & Privacy

Kontaktinformasjon

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du skulle ha spørsmål angående disse retningslinjene for informasjonskapsler. Her finner du kontaktinformasjonen vår:

Viva Media AB
Stationsgatan 23
753 40 Uppsala
privacy@vivamedia.se