Norge - Viva Media

Sammen er vi sterke!

Markedsføring Strategi
Svein Egenas Viva Media
Publisert , siste oppdatering

Det viktigste jeg gjør på jobb er å hjelpe våre kunder med å nå målene sine og veien dit er via å analytisk vurdere hvilken tiltak som må til for å nå målene. Jeg har et grunnleggende ønske om at kundene våre skal lykkes og tenker at ærlighet er helt grunnleggende for å få det til.  

 

Om jeg skal bruke analogien å bygge et hus, ser jeg på Account Manager/Prosjektleder som en byggeleder og Rådgiverne er som arkitekter som hjelper til å lage planer så vi ender med et fint og solid hus. I denne prosessen er det viktig å holde tungen rett i munnen. Det er mange spesialister som skal inn for å støpe, bygge reisverk, tapetsere osv. I vårt tilfelle er spesialistene SEO, SEM, Social leveranse og Creative produksjon, der SEO bygger grunnmuren, SEM og Sosial leveranse er snekkere mens Creative produksjon er de som maler, tapetserer og får det fint og hyggelig. 

 

Hele markedsføringen i fokus 

 

Jeg, som rådgir på det kreative, fokuserer på helhet og røde tråder i kommunikasjonen. Min jobb ser til at det totale uttrykket henger sammen på tvers av leveransene og at vi kommuniserer et riktig budskap som kan nå målene vi har blitt enige om. For meg er det utrolig viktig at, om vi skal nå målene våre og holder fokus på hva vi vet, som for eksempel, at opptil 70% av ROI er et resultat av gode eller dårlige kreativer. Derfor er det viktig i min rolle at vi både kravstiller kunden, om de lager kreativer selv, men også at vi hjelper kunden å kravstille oss, om det er vi som skal levere kreativer. 

 

Jeg tenker det, uansett rådgiverrolle, er viktig med en tydelig beskrivelse av hva som kan forventes i forhold til budsjett og at vi hjelper kunden få best mulig resultat ut av midlene de har til disposisjon. Et vanlig dilemma er at kunden må svare til en ledelse eller styre som er  styrt av antall leads eller salg/kunder. Det er jo selvfølgelig helt forståelig, men vi som jobber med markedsføring, vet at det ikke er fullt så enkelt. Det vil si, man kan selvfølgelig sette mål på antall leads eller salg, men man må i samme slengen sette mål på kjennskap og vei til konvertering. Om vi ikke har en plan på hvordan vi skal få mennesker til å konvertere, ender vi med å skyte spurv med kanon,  spendet bil utrolig høyt og kvaliteten på leads/antall salg ditto dårlig. Her prøver vi som rådgivere, å hjelpe inhouse miljøene med å kommunisere for deres ledere hva som er veien til konvertering. 

 

Rådgiverrollen

 

Om vi gjør jobben vår godt, er vi en forlengelse av de interne ressursene eller inhouse miljøene. Vi skal hjelpe dem nå mål og hjelpe dem å få mest mulig ut av de de har. Vi skal både rådgi, hjelpe dem kravstille leveranse og hjelpe til med å ha realistiske forventninger til resultat. Som de fleste som sitter med ansvar for markedsføring vet, veien til mål kan være kronglete, men vi (som jobber med mange kunder og har tett dialog med kanalene) har både kart og kompass for å geleide dere gjennom den digitale jungelen!

 

Bli med på webinaret

Lunch Talk – Hva er bra rådgivning?