Norge - Viva Media

Sosiale medier i Norge – brukertall Q2 2021

Sosiale medier
IPSOS Q2 2021
Publisert , siste oppdatering

Hvert kvartal har Ipsos Norge en måling over antall norske brukere over 18 år i sosiale medier. Endelig er tallene for kvartal to i 2021 på plass. Det som er spennende med kvartalets rapport er å særlig se hvordan veksten til Snapchat og inntoget av Tik Tok går i Norge. Siden Ipsos kun måler brukere over 18 år på de forskjellige sosiale mediene, vil tallene være litt skjeve med tanke på at det også er svært mange brukere under 18. Siden vi vet dette, kan vi derfor likevel danne et bilde av hvordan brukerskaren er i de ulike sosiale mediene.Facebook

Facebook er den største kanalen med 3 500 000 brukere og 69% av befolkningen bruker kanalen daglig. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er det en veldig liten nedgang i antall brukere, men sammenlignet med første kvartal i 2020 har brukerne steget, så man kan si at brukerantallet holder seg stabilt. Den høyeste andelen av Facebook-brukere er i alderen 40-59 år, lavest andel er de over 60 år (78%) og yngre (79%). Det er færre av menn (76%) enn av kvinner (87%) som har Facebook profil. I tillegg er det totalt 75% av kvinner og 63% av menn som bruker Facebook daglig.

 

Snapchat

Snapchat øker stadig med nye brukere. Nå har de 2 786 000 brukere og det er en oppgang på 75 000 fra fjorårets kvartal. Det er mange i alderen 18-29 år og det er også mange under 18 år som bruker kanalen. Snapchat måler nå 60+ som sin eldste aldersgruppe og faktisk halvparten av kvinner over 60 er på Snapchat. 20% av menn over 60 er på Snapchat. Det er flere av kvinner (70%) enn menn (61%) som har profil på Snapchat. Hele 90% av kvinner mellom 18-29 år har Snapchat profil, og 79% av de bruker Snapchat daglig. Andelen av 30-39 åringer som har profil økte fra 68% i første kvartal 2021 til 74% i andre kvartal 2021.

 

Vil du vite mer om Snapchat? Bli med på Vivas webinar 21. oktober om hvordan du når målgruppen din på Snapchat!


Instagram

Instagram er nok den plattformen som øker mest i Norge. De har nå 2 727 000 brukere. De har faktisk økt med i overkant av 200 000 sammenlignet med fjorårets kvartal og tar dermed innpå Snapchat i Norge. Igjen, dette gjelder jo folk kun over 18 år, så man vet jo ikke helt hva som skjer med de menneskene som er under 18 år. Det kan være at differansen er større og at Snapchat har flere brukere. Den daglige bruken av Instagram er høyest blant kvinner mellom 18-29 år (72%), etterfulgt av kvinner mellom 30-39 år (62%). Det er flere kvinner (55%) enn menn (45%) som har profil på Instagram.


TikTok

Denne kanalen er rangert av Ipsos som “noen av de andre vi følger med på”. Det er kun 13% av befolkningen som er daglige brukere av kanalen, men siden Ipsos ikke måler under 18 år, betyr det at brukerskaren egentlig er mye høyere. Vi vet at det er mange yngre som bruker kanalen, bare ikke akkurat hvor mange. Sammenlignet med forrige kvartal har kanalen vokst fra 8% til 13% av daglige brukere i befolkningen, så her er det stor vekst.

 

Vil du vite mer om TikTok? Bli med på Vivas webinar 18. november om hvordan plattformen fungerer!


LinkedIn

LinkedIn har 1 283 000 brukere. Kanalen har ikke økt mye, men ligger stabilt. I kvartal 2 har den daglige bruken økt litt og nå er 17% daglige brukere. Det er flere menn (56%) enn kvinner (44%) som har profil på LinkedIn og aldersgruppen der flest har profil befinner seg mellom 40-59 år (39%), etterfulgt av personer mellom 30-39 år (36%). Aldersgruppen med flest daglige brukere ligger mellom 40-59 år (7%).

 

Twitter

Twitter ligger rett bak LinkedIn med sine 1 265 000 brukere. 35% av disse bruker mediumet hver dag. Det er unge menn i aldersgruppen 30-39 år (22%) som bruker mediumet hyppigst, etterfulgt av menn 18-29 år (19%). Tallene viser at Twitter virker å være mer populært blant menn (35%) enn blant kvinner (25%). Kanalen økte med 93 000 sammenlignet med fjorårets kvartal.

 

Pinterest

Inspirasjonsbanken Pinterest har nå bikket 1 170 000 brukere og øker stadig. Det er 174 000 nye brukere sammenlignet med samme kvartal i fjor. Kanalens brukere består av 72% kvinner og 28% menn. Det er 15% av brukerne som bruker Pinterest daglig og de unge i alderen 18-29 år er de som bruker kanalen hyppigst (9%). Det er blant kvinner i alderen 18-29 år at flest har profil (58%) og har hyppigst daglig aktivitet (13%).

 


Om du vil lese mer og få oversikt over andre kanaler, finner du lenken til Ipsos-rapporten her!