Viva

Viva – A Great Place to Work

Employer Branding Ledelse
Publisert , siste oppdatering

Vi på Viva er utrolig glade og stolte over at vi har blitt sertifiserte som A Great Place to Work. Utmerkelsen er en bekreftelse på vårt store engasjement for å skape et arbeidsmiljø der medarbeiderne trives og blomstrer.

Great place to work er verdens største arbeidsplasstudie, og med fokus på fem kjernedimensjoner – troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og kameratskap, gir denne sertifiseringen en verdifull innsikt i hvordan et selskaps kultur utvikles og fungerer. 

Vi retter en stor takk til alle våre medarbeidere som sørget for at vi fikk en 100 % (!) svarsfrekvens. Dette viser så tydelig deres engasjement og villighet til å bidra til forbedring i Viva.

Noen av områdene hvor vi fikk veldig bra resultat:

  • 100 % anser Viva som en fysisk sikker arbeidsplass.
  • 99 % føler at medarbeiderne genuint bryr seg om hverandre. 
  • 97 % føler at våre ledere har forståelse for at feil kan skje og at nyansatte føler seg vel mottatt. 
  • 97 % anser at når man starter i Viva blir man tatt godt imot. 
  • 96 % føler at ledere/sjefer er tilgjengelige og villige til å prate med. 

Når det kommer til GPTWs kjernedimensjoner har vi fått dette resultatet som vi er både glade og takknemlige for: 

  • Troverdighet: 86 %
  • Respekt: 87 %
  • Rettferdighet: 89 %
  • Stolthet: 86 %
  • Kameratskap: 94 %

Og mer et imponerende 93 % positive svar på om Viva er et “Great Place to Work” fra våre medarbeidere, er vi mer motiverte enn noen gang på å fortsette vår reise mot å være et forbilde innen arbeidskultur.

– Vi ser også med glede på den markante økningen i at Viva blir sett på som en psykisk sunn arbeidsplass. Å skape et miljø der våre medarbeidere kjenner seg mentalt støttet og verdsatt er av størst betydning for oss, sier Ulrika Moström Ågren, People & Culture Manager på Viva.

Til vårt team og til alle som har støttet oss på denne veien: En stor TAKK! Nå går vi for nok et år med godt samarbeid.